پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/11/12 الی تاریخ:1401/11/14


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147330 1401/11/12 - پارسیان ریل شرق بار دار سربندر فنر 4لایه- 2 شرکت مالک
واليك ها والیک خودکار ترمز- 1 شرکت مالک
واليك ها والیک سیلندر 1 شرکت مالک
2 243181 1401/11/12 - ترکیب حمل و نقل بی بار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
3 243184 1401/11/12 - ترکیب حمل و نقل بار دار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
4 243196 1401/11/12 - ترکیب حمل و نقل بی بار بافق شیر هوا 1 شرکت مالک
5 243207 1401/11/12 - ترکیب حمل و نقل بی بار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
6 245018 1401/11/12 - سمند ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
7 245112 1401/11/12 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک خرابی بار اصلاح بار 1 تعمیری
8 245338 1401/11/12 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک خرابی بار اصلاح بار 1 تعمیری
9 245446 1401/11/12 - سایپا لجستیک بار دار آب نیل بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ ومهره 80*18 4 شرکت مالک
10 247100 1401/11/12 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
11 256007 1401/11/12 - ویستا ریل بی بار حسن آباد ستون مالک جاوید کیا- ستون بلند -عدم واگذاری تا 1401/11/14 1 شرکت صدر کار کیا
12 342423 1401/11/12 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی- پارسی بانداژی 858-868- 2 شرکت مالک
13 343407 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
14 343515 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
15 345094 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار سیستان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
16 345144 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قلاب جام زبانه قلاب یونی 1 تعمیری
17 345783 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار سیستان گوشواره 32 1 شرکت مالک
18 345899 1401/11/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
19 347390 1401/11/12 - ریل پرداز سیر بی بار سمنگان چرخ و محور بریدگی-پوسته شدن-رومانی بالدار866- 1 شرکت مالک
چرخ و محور بریدگی -پوسته شدن-رومانی بالدار880- 1 شرکت مالک
20 348046 1401/11/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
21 348448 1401/11/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
22 348497 1401/11/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
23 349567 1401/11/12 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
24 349580 1401/11/12 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور بریدگی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
25 349795 1401/11/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
26 349823 1401/11/12 - توکا ریل بار دار آب نیل فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
27 353543 1401/11/12 - سینا ریل بی بار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
28 354439 1401/11/12 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو پيچ ، پرچ و مهره ها فاقد پیچ کاسه بوژی- 1 شرکت مالک
29 364607 1401/11/12 - سینا ریل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
30 546821 1401/11/12 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آپرین سیستم ترمز 2a600خودکار- 1 شرکت مالک
31 546823 1401/11/12 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بندر امام بوژي بوژی 4سوراخه- 1 شرکت مالک
32 547218 1401/11/12 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار میاندشت بوژي بوژی پارسی پابند ۴سوراخ- 1 شرکت مالک
33 547401 1401/11/12 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام بوژي بازدید کاسه بوژی 1 شرکت مالک
34 547431 1401/11/12 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق قلاب دهانه یو قلاب- 1 شرکت مالک
35 547638 1401/11/12 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار میاندشت چرخ و محور لقی-پارسی بانداژی ۸۶۶ و- 0 شرکت مالک
36 557044 1401/11/12 - ریل کاران ورسک بی بار بافق لاترن فاقد- 1 شرکت مالک
37 140077 1401/11/13 - سایپا لجستیک بی بار آپرین قاب کفش ترمز پارسی 3 شرکت مالک
38 147006 1401/11/13 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها 18*80 1 شرکت مالک
39 147269 1401/11/13 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
40 147273 1401/11/13 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک فنر هفت تپه-8لایه منفی- 1 شرکت مالک
41 242084 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
42 242205 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
43 242207 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بار دار یزد بدنه واگن درب کلگی- 1 تعمیری
44 247032 1401/11/13 - ترکیب حمل و نقل بار دار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
45 247067 1401/11/13 - ترکیب حمل و نقل بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
46 342166 1401/11/13 - فولاد لجستیک بار دار دورود چرخ و محور لقی-پارسی33- 1 شرکت مالک
47 343527 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
48 345099 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
49 345164 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
50 345223 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
51 345292 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
52 345395 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
53 345397 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
54 345418 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
55 345443 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
56 348475 1401/11/13 - توکا ریل بار دار اصفهان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
57 348779 1401/11/13 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
58 349003 1401/11/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
59 349475 1401/11/13 - توکا ریل بی بار چادرملو قاب کفش ترمز طول خط جندق- 1 شرکت مالک
60 349798 1401/11/13 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
61 349920 1401/11/13 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
62 349956 1401/11/13 - توکا ریل بی بار چادرملو خاموت 1 شرکت صدر کار کیا
63 349967 1401/11/13 - توکا ریل بی بار چادرملو خاموت 1 شرکت صدر کار کیا
64 352795 1401/11/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
65 363549 1401/11/13 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
66 363657 1401/11/13 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
67 363738 1401/11/13 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
68 363848 1401/11/13 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
69 363864 1401/11/13 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
70 366754 1401/11/13 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز فاقد خودکار روسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز فاقد میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
71 444221 1401/11/13 - سایپا لجستیک بار دار یزد چرخ و محور ارتفاع پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
72 451298 1401/11/13 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد فنر 1 شرکت مالک
73 452766 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
74 452809 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
75 546639 1401/11/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان پابند بوژي فاقد-دو سوراخ 2 شرکت مالک
پابند بوژي فاقد-4سوراخه 1 شرکت مالک
76 546882 1401/11/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
77 547113 1401/11/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان پابند بوژي فاقد-4سوراخ 3 شرکت مالک
بالشتك بالشتک سقفی H 2 شرکت مالک
78 547678 1401/11/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان لاترن فاقد -لاترن کامل 1 شرکت مالک
79 556814 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین چرخ و محور پلیسه -بالدار- 35.5 4 شرکت مالک
80 556911 1401/11/13 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک پابند بوژي 2 سوراخ 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
81 557685 1401/11/13 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار آپرین فنر فنر8لایه منفی 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
پيچ ، پرچ و مهره ها 18*80پابند 4 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
82 557705 1401/11/13 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اندیمشک فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
83 557916 1401/11/13 - ریل کاران ورسک بی بار اندیمشک چرخ و محور زدگی-تعداد و شعاع نامشخص -در انتظار کارشناسی راه آهن 0 شرکت مالک
84 845199 1401/11/13 - بهتاش سپاهان بی بار شلمچه لوله هوا و اتصالات V.B.O لوله هوا فلزی یکسر دایس- 1 شرکت مالک
شیر هوا پارسی- 1 شرکت مالک
85 846746 1401/11/13 - آسیا سیر ارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
86 942440 1401/11/13 - توکا کشش بار دار بندر امام فنر 4لایه 2 شرکت مالک
87 242061 1401/11/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
88 242174 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
89 242255 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
90 243339 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 شرکت مالک
91 243357 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 شرکت مالک
92 243390 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 شرکت مالک
93 245027 1401/11/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی ارتالونی 1 شرکت مالک
94 245047 1401/11/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
95 245055 1401/11/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
96 245057 1401/11/14 - سمند ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
97 245101 1401/11/14 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی ارتالونی 1 شرکت مالک
98 245369 1401/11/14 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
99 245417 1401/11/14 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی ارتالونی 1 شرکت مالک
100 247008 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
101 247025 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
102 247128 1401/11/14 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن فاقد درب جانبی 1 شرکت مالک
103 247213 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
104 252696 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
105 252729 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 شرکت مالک
106 252757 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
107 343458 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
108 345061 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
109 345326 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
110 345414 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بار دار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
111 345759 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره 1 شرکت مالک
112 348070 1401/11/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
113 348723 1401/11/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
114 348776 1401/11/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
115 349209 1401/11/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
116 349245 1401/11/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
117 352070 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم تيرك عرضي با بار و خالي فاقد 1 تعمیری
118 362515 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
119 363853 1401/11/14 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
120 449642 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
121 452780 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
122 556827 1401/11/14 - راه آهن حمل و نقل بار دار مازو فنر 4لایه 1 شرکت مالک
123 846864 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار زرین شهر گوشواره 1 شرکت مالک
124 846889 1401/11/14 - آسیا سیر ارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!