پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/4/20 الی تاریخ:1399/4/22


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147142 1399/04/20 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
2 147249 1399/04/20 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
3 147321 1399/04/20 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان فنر فنر 8 لایه منفی-وصول: 99/4/22- 2 شرکت مالک
4 147339 1399/04/20 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود بوژي 1 شرکت مالک
5 256001 1399/04/20 - صفا ریل بی بار سمنگان شیر هوا 1 شرکت مالک
6 342417 1399/04/20 - فولاد لجستیک بار دار قم بوژي 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق خستگی 0 تعمیری
7 342529 1399/04/20 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور سرمحور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
8 343710 1399/04/20 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 34.8- 1 شرکت مالک
9 345306 1399/04/20 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
10 345313 1399/04/20 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان فنر فنر8لایه تخت- 1 شرکت مالک
11 345418 1399/04/20 - راه آهن حمل و نقل بار دار تنگ 7 واليك ها والیک سر فنر 1 شرکت مالک
12 346200 1399/04/20 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی کف واگن 0 تعمیری
13 348359 1399/04/20 - توکا ریل بار دار بافق چرخ و محور طولخط بیشه در-خرابی سرمحور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
14 349083 1399/04/20 - توکا ریل بار دار اردکان سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
15 349192 1399/04/20 - توکا ریل بار دار اردکان خاموت خاموت سرفنر- 1 شرکت مالک
16 355621 1399/04/20 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر واليك ها والیک ازاد کننده قلاب 1 شرکت مالک
17 365259 1399/04/20 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپke2- 0 تعمیری
18 366251 1399/04/20 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
19 543255 1399/04/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار میبد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
20 544601 1399/04/20 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان بدنه واگن نشتی 0 تعمیری
21 546403 1399/04/20 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
22 547089 1399/04/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
23 547486 1399/04/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
24 547492 1399/04/20 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور ارتفاع پروفیل-قطر 874 رومانی- 1 شرکت مالک
25 942794 1399/04/20 - توکا کشش بار دار آپرین شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
26 147387 1399/04/21 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
27 155038 1399/04/21 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم چرخ و محور در انتظار تست زدگی 0 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
تامپون صفحه پشت تامپون 0 تعمیری
28 156365 1399/04/21 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
29 245097 1399/04/21 - سایپا لجستیک بار دار اصفهان چرخ و محور بریدگی-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
30 245420 1399/04/21 - سایپا لجستیک بار دار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
31 245510 1399/04/21 - سایپا لجستیک بار دار یزد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
32 252691 1399/04/21 - آسیا سیر ارس بی بار یزد سیستم ترمز 0 تعمیری
33 254016 1399/04/21 - سمند ریل بار دار اصفهان قلاب دستگیره قلاب-سانحه دیده 0 تعمیری
34 254018 1399/04/21 - سمند ریل بار دار یزد چرخ و محور ارتفاع پروفیل-محور روسی-شعاع 35.5- 1 شرکت مالک
35 342132 1399/04/21 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک سیستم ترمز حافظ خودکار 1 شرکت مالک
36 342532 1399/04/21 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ بزرگ روسی 1 شرکت مالک
37 343342 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور شیارسطح چرخ-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
38 345124 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر 1 شرکت مالک
39 345413 1399/04/21 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
40 345442 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور بریدگی-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
41 345528 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیرهوا- 0 تعمیری
42 345572 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
43 345598 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرقائمه 0 تعمیری
44 347030 1399/04/21 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد وشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
45 349562 1399/04/21 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
46 353149 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود بولستر 2 شرکت مالک
47 362552 1399/04/21 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
48 363036 1399/04/21 - فولاد لجستیک بی بار قم چرخ و محور شعاع 33.3 روسی- 1 شرکت مالک
بولستر 1 شرکت مالک
تير طولي 1 شرکت مالک
49 363038 1399/04/21 - فولاد لجستیک بی بار قم چرخ و محور شعاع 33.8 روسی- 1 شرکت مالک
تير طولي 2 شرکت مالک
50 366434 1399/04/21 - تجارت کوشش سپاهان بار دار آپرین چرخ و محور ارتفاع پروفیل-محور روسی-شعاع 37.5- 2 شرکت مالک
51 366602 1399/04/21 - تجارت کوشش سپاهان بار دار آپرین چرخ و محور گودی سطح چرخ-محور هم شعاع روسی-شعاع 37.7- 4 شرکت مالک
52 441201 1399/04/21 - سمند ریل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
53 441203 1399/04/21 - سمند ریل بار دار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ-تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
54 441229 1399/04/21 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
55 445554 1399/04/21 - آسیا سیر ارس بی بار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
56 449653 1399/04/21 - آهن ریل کاران بی بار قم سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
57 449688 1399/04/21 - آهن ریل کاران بی بار قم چرخ و محور در انتظار تست زدگی 0 تعمیری
58 451119 1399/04/21 - سمند ریل بار دار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
59 543196 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور بریدگی-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
60 545529 1399/04/21 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان چرخ و محور بریدگی-تعدادشعاع نامشخص-کارشناسی 0 شرکت مالک
61 546549 1399/04/21 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آپرین چرخ و محور محور هم شعاع پارسی-شعاع 34.5- 4 شرکت مالک
62 546892 1399/04/21 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
63 546954 1399/04/21 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
64 547055 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور محور هم شعاع پارسی-شعاع 32.5-3محورلقی و یک محور فاقد درب جعبه یاتاقان- 4 شرکت مالک
65 547177 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان بوژي 1 شرکت مالک
66 547576 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
67 547823 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان بوژي 1 شرکت مالک
68 556985 1399/04/21 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار- 0 تعمیری
69 557260 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
70 557293 1399/04/21 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
71 557657 1399/04/21 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
72 842039 1399/04/21 - توکا کشش بی بار یزد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
73 842042 1399/04/21 - توکا کشش بی بار یزد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
74 842051 1399/04/21 - توکا کشش بی بار یزد اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
75 842058 1399/04/21 - توکا کشش بی بار گندله سازی لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
76 842110 1399/04/21 - توکا کشش بی بار گندله سازی فنر فنر مارپیچ کوچک پارسی- 1 شرکت مالک
77 846030 1399/04/21 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه 0 تعمیری
78 846851 1399/04/21 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
79 943282 1399/04/21 - توکا کشش بار دار قم بولستر 1 شرکت مالک
80 156107 1399/04/22 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین چرخ و محور لقی-محور بالدار اتریشی-شعاع 33.5- 1 شرکت مالک
81 1806009 1399/04/22 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک چرخ و محور رجا-گرمی سرمحور- 1 شرکت مالک
82 243385 1399/04/22 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
83 247408 1399/04/22 - توسعه طلوع تجارت خلیج فارس بی بار سمنگان قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
84 253642 1399/04/22 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
85 342039 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
86 342378 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
87 342434 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
88 342525 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
89 343688 1399/04/22 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز روسی- 1 شرکت مالک
90 344436 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار قم چرخ و محور خرابی بکس-شعاع 34.5 روسی- 1 شرکت مالک
91 344445 1399/04/22 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر 2 شرکت مالک
92 345427 1399/04/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم گوشواره گوشواره 10 1 شرکت مالک
93 345940 1399/04/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
94 346580 1399/04/22 - ریل پرداز سیر بی بار میبد بدنه واگن درب جانبی- 0 تعمیری
95 346584 1399/04/22 - ریل پرداز سیر بار دار قم گوشواره گوشواره 10 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
96 347095 1399/04/22 - بهتاش سپاهان بار دار هما فنر 1 شرکت مالک
97 347260 1399/04/22 - ریل پرداز سیر بار دار قم گوشواره 1 شرکت مالک
98 349477 1399/04/22 - توکا ریل بار دار خیرآباد فنر 1 شرکت مالک
99 353040 1399/04/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق سیستم ترمز حافظ خودکار- 1 شرکت مالک
100 355521 1399/04/22 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
101 362611 1399/04/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
102 362677 1399/04/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
103 363094 1399/04/22 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک چرخ و محور خرابی سطح چرخ-شعاع 33.5 روسی- 1 شرکت مالک
104 363192 1399/04/22 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
105 365028 1399/04/22 - فولاد ریل طوس بار دار آپرین پابند بوژي پابند تک پیچ- 1 شرکت مالک
106 542062 1399/04/22 - پرسی ایران گاز بار دار اصفهان فنرهاي مارپيچ 1 شرکت مالک
107 543238 1399/04/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
108 543396 1399/04/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
109 543447 1399/04/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اردکان واليك ها والیک آویز کج 1 شرکت مالک
110 544019 1399/04/22 - سینا ریل بار دار میبد شیر هوا 1 شرکت مالک
111 546376 1399/04/22 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس-تعدادشعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
112 547081 1399/04/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اراک خاموت 1 شرکت مالک
113 547954 1399/04/22 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق ضربه گير 1 شرکت مالک
114 556781 1399/04/22 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
115 556977 1399/04/22 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان ميله مثلث والیک میله مثلث- 1 شرکت مالک
116 557283 1399/04/22 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ- 1 شرکت مالک
117 557573 1399/04/22 - راه آهن ج .ا.ا بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
118 557828 1399/04/22 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان سیستم ترمز حافظ خودکارترمز- 0 تعمیری
119 846113 1399/04/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
120 846693 1399/04/22 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قلاب زبانه بزرگ قلاب 1 شرکت مالک
121 942815 1399/04/22 - توکا کشش بی بار سمنگان چرخ و محور زدگی-قطر 920 پارسی- 2 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!