پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/9/11 الی تاریخ:1401/9/13


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 155641 1401/09/11 - بهتاش سپاهان بار دار قم گوشواره 10 5 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
2 155923 1401/09/11 - بهتاش سپاهان بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 3 شرکت مالک
گوشواره 10 8 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
3 155971 1401/09/11 - بهتاش سپاهان بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
4 156217 1401/09/11 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم پوسته گهواره 1 شرکت مالک
گوشواره 10 2 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
5 156336 1401/09/11 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم سیستم ترمز شیلنگ حصیری 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
6 243455 1401/09/11 - ترکیب حمل و نقل بی بار گندله سازی سیستم ترمز شیر قطع و وصل سوپاپ 1 شرکت مالک
سیستم ترمز کولیس 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن والیک 1 شرکت مالک
7 256005 1401/09/11 - ویستا ریل بی بار اصفهان چرخ و محور مالک جاوید کیا -بریدگی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
8 342723 1401/09/11 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز پک سیلندر 1 شرکت مالک
سیستم ترمز اعلام بازدید9/13- سوپاپ- 1 شرکت مالک
9 343376 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
10 344344 1401/09/11 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
11 344372 1401/09/11 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
12 345221 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
13 345421 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بار دار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
14 345684 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
15 345927 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
16 347383 1401/09/11 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
17 348011 1401/09/11 - توکا ریل بار دار اردکان فنر 1 شرکت مالک
18 348028 1401/09/11 - توکا ریل بار دار چادرملو لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
19 348302 1401/09/11 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور رومانی -36 1 شرکت مالک
20 348715 1401/09/11 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور بریدگی - محور رومانی -34 1 شرکت مالک
21 349647 1401/09/11 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی- 35 2 شرکت مالک
22 349930 1401/09/11 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
23 352336 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 2 شرکت مالک
24 355515 1401/09/11 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
25 355764 1401/09/11 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
26 363095 1401/09/11 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز پک سیلندر 1 شرکت مالک
سیستم ترمز اعلام بازدید9/13-سوپاپ- 1 شرکت مالک
27 363169 1401/09/11 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی فنرهاي مارپيچ بزرگ 1 شرکت مالک
28 363183 1401/09/11 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز تا تاریخ 9/12 اردکان- 1 شرکت مالک
29 364874 1401/09/11 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
30 366157 1401/09/11 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
31 543467 1401/09/11 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور بریدگی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
32 544048 1401/09/11 - سینا ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
33 545509 1401/09/11 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر4لایه -ارسال ووصول:1401/09/12-فاقد تائیدیه 1 شرکت مالک
34 546738 1401/09/11 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق لاترن 1 شرکت مالک
35 547724 1401/09/11 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
36 147034 1401/09/12 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
37 147104 1401/09/12 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي کاسه بوژی 1 تعمیری
38 147350 1401/09/12 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
39 155582 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار اراک قلاب 1 شرکت مالک
40 155604 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
41 155631 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
42 155661 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
43 155716 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار اراک قلاب 1 شرکت مالک
44 155829 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
45 245111 1401/09/12 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام چرخ و محور زدگی- پارسی 875- 4 شرکت مالک
46 245153 1401/09/12 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
47 245156 1401/09/12 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
48 246005 1401/09/12 - سمند ریل بار دار یزد خرابی بار خرابی بار کانتینر 1 تعمیری
49 246032 1401/09/12 - سمند ریل بار دار یزد خرابی بار خرابی بار کانتینر 1 تعمیری
50 246038 1401/09/12 - سمند ریل بار دار یزد خرابی بار خرابی بار کانتینر 1 تعمیری
51 246041 1401/09/12 - سمند ریل بار دار یزد خرابی بار خرابی بار کانتینر 1 تعمیری
52 247461 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بار دار حسن آباد سرقائمه 1 تعمیری
53 342075 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار مازو فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
54 342190 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
55 342287 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار قم قلاب طول خط شوراب- سانحه دیده -در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
56 342415 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
57 342438 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
58 342491 1401/09/12 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
59 343367 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
60 344021 1401/09/12 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی- 34.9 روسی- 1 شرکت مالک
61 345050 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک چرخ و محور گرمی سرمحور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
62 345082 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
63 345118 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3A600 1 شرکت مالک
64 345144 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
65 345201 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
66 345261 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
67 345288 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
68 345334 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک چرخ و محور لقی- محور رومانی -846 1 شرکت مالک
69 345753 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
70 345802 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
71 345863 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک چرخ و محور لقی- محور پارسی- 921 1 شرکت مالک
72 345975 1401/09/12 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک بالشتك بالشتک سقفی- 1 شرکت مالک
73 346542 1401/09/12 - ریل پرداز سیر بار دار تنگ 7 قلاب قلاب کامل یونی 1 شرکت مالک
لاترن اعلام بازدید 9/13- میله لاترن- 2 شرکت مالک
سرسره اعلام بازدید 9/13- سرسره فلزی کامل- 1 شرکت مالک
پوسته گهواره اعلام بازدید 9/13- 1 شرکت مالک
74 348253 1401/09/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد شیر هوا 1 شرکت مالک
75 348565 1401/09/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
76 349120 1401/09/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
77 349562 1401/09/12 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
78 349729 1401/09/12 - توکا ریل بار دار چادرملو يونعلي 1 تعمیری
79 355510 1401/09/12 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز اهرم شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
80 363854 1401/09/12 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
81 364657 1401/09/12 - سینا ریل بی بار زرین شهر بوژي کاسه بوژی 1 شرکت مالک
82 366710 1401/09/12 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
83 366715 1401/09/12 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی فاقد اهرم کشش دستی 1 شرکت مالک
84 366751 1401/09/12 - تجارت کوشش سپاهان بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
85 543296 1401/09/12 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بوژي فریم بوژی- 1 شرکت مالک
86 546334 1401/09/12 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار کاشان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
87 546959 1401/09/12 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي فریم بوژی- 1 شرکت مالک
88 556786 1401/09/12 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان بالشتك بالشتک بوژی 1 شرکت مالک
89 557516 1401/09/12 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
پوسته گهواره 1 شرکت مالک
بالشتك بالشتک سقفی حوضی 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ یو تسمه ای 2 شرکت مالک
90 557556 1401/09/12 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سمنگان فنرهاي مارپيچ کوچک 16 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ بزرگ 16 شرکت مالک
سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی 2 شرکت مالک
91 842082 1401/09/12 - توکا کشش بی بار اراک بدنه واگن سانحه دیده- 1 تعمیری
92 844436 1401/09/12 - تجارت کوشش سپاهان بار دار بافق لوله هوا و اتصالات V.B.O طول خط بیشه در- 1 تعمیری
93 845619 1401/09/12 - بالاست بار دار تنگ 7 فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
94 942276 1401/09/12 - توکا کشش بار دار اراک فنر طول خط ملک آباد- 1 شرکت مالک
95 942573 1401/09/12 - توکا کشش بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
96 147138 1401/09/13 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
97 155547 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 10 1 شرکت مالک
98 155611 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 10 1 شرکت مالک
99 155647 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
100 155648 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
101 155750 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اراک سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی- 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
102 155817 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
103 155867 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
104 155885 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اراک سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی- 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
105 155916 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
گوشواره 10 1 شرکت مالک
106 156013 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
107 156050 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
ميله مثلث جایگاه حافظ 1 شرکت مالک
108 156085 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 5 شرکت مالک
109 156241 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
110 156243 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
111 156433 1401/09/13 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
112 1806004 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار اندیمشک چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص-در انتظار کارشناسی- 0 شرکت مالک
113 243427 1401/09/13 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد ستون کوتاه 1 شرکت مالک
114 243439 1401/09/13 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
115 245022 1401/09/13 - سمند ریل بار دار کاشان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
116 247215 1401/09/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سرقائمه 1 تعمیری
117 247218 1401/09/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
بدنه واگن جغجغه باربندی 1 شرکت مالک
118 252630 1401/09/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد گوه 1 شرکت مالک
119 252645 1401/09/13 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
120 253621 1401/09/13 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
121 253672 1401/09/13 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
122 265141 1401/09/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
123 342163 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
124 342220 1401/09/13 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
125 342288 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
126 342402 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
127 342518 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
128 343198 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور پلیسه -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
129 343431 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار کاشان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
130 343932 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
131 344291 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی ضربه گير 1 شرکت مالک
132 345253 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم گوشواره 32 1 شرکت مالک
133 345409 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام لاترن 1 شرکت مالک
134 345556 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار کاشان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
135 345614 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار کاشان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
136 345663 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
137 345940 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بار دار تنگ 7 سیستم تعلیق والیک سرفنر- 1 شرکت مالک
138 346376 1401/09/13 - ریل پرداز سیر بار دار تنگ 7 فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
139 346518 1401/09/13 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک گوشواره 32- 2 شرکت مالک
140 346917 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
141 346936 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار سیستان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
142 347368 1401/09/13 - ریل پرداز سیر بار دار قم گوشواره 32 1 شرکت مالک
143 348471 1401/09/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
144 349320 1401/09/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
145 349564 1401/09/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
146 349638 1401/09/13 - توکا ریل بار دار یزد فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
147 349947 1401/09/13 - توکا ریل بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
148 352353 1401/09/13 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور پلیسه -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
149 352549 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
150 354420 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
151 356028 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز 1 تعمیری
152 363079 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز 1 تعمیری
ضربه گير یو ضربه گیر 1 شرکت مالک
153 363088 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی ضربه گير 1 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
154 363109 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی ضربه گير 1 شرکت مالک
155 363129 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
156 363211 1401/09/13 - فولاد لجستیک بار دار قم اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
157 363308 1401/09/13 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی بدنه واگن 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز 1 تعمیری
158 363338 1401/09/13 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
159 363776 1401/09/13 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
160 363804 1401/09/13 - متالورژی پارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
161 363917 1401/09/13 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
162 441230 1401/09/13 - سمند ریل بار دار یزد فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
163 543121 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
164 543437 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اراک سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی- 1 شرکت مالک
165 546393 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
166 546516 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
167 546657 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اراک لاترن میله لاترن- 1 شرکت مالک
168 546710 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
169 546864 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اراک بوژي 1 شرکت مالک
170 546878 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 10 شرکت مالک
171 546929 1401/09/13 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
172 547127 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
173 547250 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اراک سیستم ترمز میل کولیس- 1 تعمیری
174 547277 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
175 547377 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
176 547620 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
177 547647 1401/09/13 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اراک سیستم ترمز 1 تعمیری
178 557011 1401/09/13 - ریل کاران ورسک بار دار سمنگان ضربه گير استوپر ضربه گیر- 1 تعمیری
179 557170 1401/09/13 - ریل کاران ورسک بی بار اراک چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
180 845285 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز سرقائمه 1 تعمیری
181 845290 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز واليك ها فاقد والیک خودکار- 1 شرکت مالک
182 845298 1401/09/13 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
183 845309 1401/09/13 - بالاست بار دار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
دستگيره با بار - خالي 1 تعمیری
دستگيره باري - مسافري 1 تعمیری
184 845366 1401/09/13 - بالاست بار دار اهواز سیستم ترمز اهرم باز و بست سوپاپ- 1 تعمیری
185 845455 1401/09/13 - بالاست بار دار اهواز دستگيره با بار - خالي فاقد- 1 شرکت مالک
دستگيره باري - مسافري 1 تعمیری
186 845486 1401/09/13 - بالاست بی بار اهواز پابند بوژي فاقد پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
187 845535 1401/09/13 - بالاست بار دار اهواز بوژي پیشانی- 1 تعمیری
بالشتك بالشتک سقفی- 1 شرکت مالک
188 845551 1401/09/13 - بالاست بی بار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
189 845653 1401/09/13 - بالاست بی بار اهواز قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
190 845680 1401/09/13 - بالاست بار دار اهواز لاترن میله لاترن- 1 تعمیری
191 942001 1401/09/13 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
192 942463 1401/09/13 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 2 تعمیری
193 942585 1401/09/13 - توکا کشش بار دار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 3 شرکت مالک
پله تکی- 1 تعمیری
سیم تخلیه 1 تعمیری
194 942623 1401/09/13 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 2 شرکت مالک
195 943132 1401/09/13 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
196 943277 1401/09/13 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي فاقد- 1 شرکت مالک
197 943471 1401/09/13 - توکا کشش بار دار قم سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
198 945337 1401/09/13 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی- 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!