پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/12/27 الی تاریخ:1401/12/29


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140051 1401/12/27 - سایپا لجستیک بی بار بافق پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره پابند- 1 شرکت مالک
2 155811 1401/12/27 - بهتاش سپاهان بار دار آپرین چرخ و محور لقی- محور رومانی 32.5 2 شرکت مالک
3 342030 1401/12/27 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور لقی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
4 342365 1401/12/27 - فولاد لجستیک بی بار قم چرخ و محور زدگی- شعاع نامشخص 4 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
5 343752 1401/12/27 - بهتاش سپاهان بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
6 344886 1401/12/27 - آذر کیا تجارت بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
7 345363 1401/12/27 - فولاد لجستیک بار دار آپرین چرخ و محور لقی- محور پارسی 32 1 شرکت مالک
سیم تخلیه کوتاه 1 شرکت مالک
8 345910 1401/12/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
9 346018 1401/12/27 - فولاد لجستیک بار دار ازنا فنر فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
10 346534 1401/12/27 - ریل پرداز سیر بار دار تله زنگ فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
11 347270 1401/12/27 - ریل پرداز سیر بار دار تنگ 5 گوشواره 32 1 شرکت مالک
12 347389 1401/12/27 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 2 شرکت مالک
خاموت 1 شرکت مالک
13 349608 1401/12/27 - توکا ریل بی بار اردکان فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
14 349634 1401/12/27 - توکا ریل بی بار اردکان فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
15 353173 1401/12/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک بوژي کاسه بوژی- در انتظار کارشناسی 1 شرکت مالک
16 353201 1401/12/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم سیستم ترمز سیلندر ترمز روسی 1 تعمیری
17 363042 1401/12/27 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 تعمیری
18 547062 1401/12/27 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق ضربه گير 1 شرکت مالک
19 547612 1401/12/27 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی- محور پارسی منوبلوک 34.6 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی خرابی گاردن 1 تعمیری
20 547757 1401/12/27 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق پابند بوژي 1 شرکت مالک
21 547789 1401/12/27 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق ضربه گير 1 شرکت مالک
22 845179 1401/12/27 - بهتاش سپاهان بی بار آپرین سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
خاموت 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ نرده ایوان 1 تعمیری
23 846032 1401/12/27 - آسیا سیر ارس بی بار بافق بدنه واگن طول خط بیشه در- پوسیدگی بدنه 1 تعمیری
بدنه واگن ورق 3*500*500 میلی متر 1 شرکت صدر کار کیا
24 156350 1401/12/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار تنگ 5 بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
25 254019 1401/12/28 - سمند ریل بی بار اصفهان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
26 254027 1401/12/28 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
27 342317 1401/12/28 - فولاد لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور لقی- محور پارسی- 32.5 1 شرکت مالک
28 342398 1401/12/28 - فولاد لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور لقی- محور پارسی- 32.6 1 شرکت مالک
29 344076 1401/12/28 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک بولستر 1 شرکت مالک
30 344455 1401/12/28 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک صفحات سايشي 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره 1 شرکت مالک
31 345625 1401/12/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
32 346562 1401/12/28 - ریل پرداز سیر بار دار دورود گوشواره 32 1 شرکت مالک
33 352290 1401/12/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله فاقد 1 شرکت مالک
34 365274 1401/12/28 - تجارت کوشش سپاهان بار دار یزد ميله مثلث تسمه حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
35 441270 1401/12/28 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
36 546645 1401/12/28 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان فنر 4 لایه پارابولیک 2 شرکت مالک
37 547825 1401/12/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار بافق چرخ و محور تیزی-محورپارسی ۳۲/۵ 2 شرکت مالک
38 557046 1401/12/28 - ریل کاران ورسک بار دار دورود چرخ و محور لقی- محور پارسی 36 2 شرکت مالک
39 845680 1401/12/28 - بالاست بی بار دورود سیم تخلیه بازویی دریچه تخلیه 6 شرکت مالک
40 845747 1401/12/28 - بالاست بی بار دورود سیستم تخلیه بازویی دریچه تخلیه 4 شرکت مالک
41 846028 1401/12/28 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
42 846122 1401/12/28 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
بدنه واگن پوسیدگی 1 تعمیری
43 846226 1401/12/28 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
44 846237 1401/12/28 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
45 847076 1401/12/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار شلمچه شیر هوا شیر هوای پارسی 4 شرکت مالک
قلاب براکت بزرگ روسی 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال روسی 1 شرکت مالک
46 147525 1401/12/29 - پارسیان ریل شرق بی بار اراک بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
47 155686 1401/12/29 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
بدنه واگن دستگیره 1 شرکت مالک
48 155706 1401/12/29 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
49 155934 1401/12/29 - بهتاش سپاهان بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
50 155952 1401/12/29 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک a-b 2 شرکت مالک
بالشتك بالشتک صلیبی 2 شرکت مالک
51 156043 1401/12/29 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
سرسره 1 شرکت مالک
52 242076 1401/12/29 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز اهرم شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
53 243222 1401/12/29 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اصفهان شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
54 245047 1401/12/29 - سمند ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
55 247014 1401/12/29 - ترکیب حمل و نقل بار دار حسن آباد فنر فنر8لایه تخت 1 شرکت مالک
56 247174 1401/12/29 - برادران مجد پور بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
57 247393 1401/12/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
58 252675 1401/12/29 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
59 254077 1401/12/29 - سمند ریل بار دار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
60 256060 1401/12/29 - ویستا ریل بی بار حسن آباد واليك ها مالک جاوید کیا -والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
61 342352 1401/12/29 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
پله دوبل 1 تعمیری
62 342394 1401/12/29 - فولاد لجستیک بی بار سمنگان قلاب والیک ملاقه ای آزاد کننده قلاب یونی 1 شرکت مالک
63 343314 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
64 343336 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر 1 شرکت مالک
65 345152 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
66 345205 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر8لایه تخت 1 شرکت مالک
67 345291 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
68 345312 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر 1 شرکت مالک
69 345377 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
70 345810 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک بالشتك جایگاه بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
71 345861 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
72 345941 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
73 346079 1401/12/29 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک چرخ و محور زدگی- محور پارسی 35.7 1 شرکت مالک
74 348295 1401/12/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
75 349932 1401/12/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
76 352221 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
77 353014 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
78 363047 1401/12/29 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
79 364910 1401/12/29 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
80 449637 1401/12/29 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن سدل 1 شرکت مالک
81 546305 1401/12/29 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان فنر 4 لایه پارابولیک 1 شرکت مالک
82 546524 1401/12/29 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان بوژي بهینه پارسی 2 شرکت مالک
83 547380 1401/12/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اراک بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
84 547463 1401/12/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور لقی- محور رومانی ساده 848 1 شرکت مالک
85 557077 1401/12/29 - ریل کاران ورسک بی بار سمنگان سیستم ترمز پک سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
سیم تخلیه دستگیره اتم 1 شرکت مالک
86 557891 1401/12/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان چرخ و محور شیار چرخ- محور رومانی بالدار بانداژی 914 1 شرکت مالک
87 845529 1401/12/29 - بالاست بی بار اندیمشک پارويي 1 شرکت مالک
88 845649 1401/12/29 - بالاست بی بار اندیمشک پارويي 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!