پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/3/1 الی تاریخ:1401/3/3


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 245102 1401/03/01 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بدنه واگن تخته کف واگن 1 شرکت مالک
2 245406 1401/03/01 - سایپا لجستیک بار دار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
3 343169 1401/03/01 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
4 343332 1401/03/01 - راه آهن حمل و نقل بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
5 344172 1401/03/01 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
6 344254 1401/03/01 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
7 344345 1401/03/01 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
8 344569 1401/03/01 - فولاد لجستیک بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
9 345141 1401/03/01 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
10 347303 1401/03/01 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
پله دوبل 1 تعمیری
قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
11 347518 1401/03/01 - ریل پرداز سیر بار دار قم بوژي بوژی رومانی جدید 1 شرکت مالک
12 352027 1401/03/01 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم تيرك عرضي با بار و خالي فاقد 1 شرکت مالک
13 363085 1401/03/01 - فولاد لجستیک بی بار قم سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
14 364639 1401/03/01 - سینا ریل بی بار گندله سازی اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
15 5187002 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار کاشان چرخ و محور گرمی سر محور -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
16 543042 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار کاشان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
17 543364 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
18 543494 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
19 544137 1401/03/01 - سینا ریل بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
20 546328 1401/03/01 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
21 546594 1401/03/01 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -33 1 شرکت مالک
22 546995 1401/03/01 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
23 547017 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز حافظ خودکار 1 شرکت مالک
24 547183 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم فنر فنر 4لایه -ارسال:1401/03/02 2 شرکت مالک
25 547240 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
بوژي 1 تعمیری
26 547288 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
27 547680 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور رومانی -36 1 شرکت مالک
28 547879 1401/03/01 - راه آهن حمل و نقل بار دار میبد سیستم ترمز سینی ترمز - 1 شرکت مالک
29 547992 1401/03/01 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
30 556781 1401/03/01 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ KE1 1 شرکت مالک
مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 تعمیری
سیم تخلیه بلند 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
31 557023 1401/03/01 - ریل کاران ورسک بار دار یزد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
32 557635 1401/03/01 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
33 557845 1401/03/01 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - محور رومانی -34.5 1 شرکت مالک
34 845110 1401/03/01 - بهتاش سپاهان بی بار سیستان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
35 942723 1401/03/01 - توکا کشش بی بار اراک چرخ و محور پلیسه - محور پارسی منوبلوک -860 3 شرکت مالک
36 943018 1401/03/01 - توکا کشش بار دار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک
37 945200 1401/03/01 - پارسیان ریل شرق بار دار قم سیستم تعلیق کاسه سرفنر-ارسال 3/1- 1 شرکت مالک
38 147028 1401/03/02 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
39 147097 1401/03/02 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود گوشواره 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
40 147222 1401/03/02 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
41 155652 1401/03/02 - بهتاش سپاهان بار دار اراک بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
42 155662 1401/03/02 - بهتاش سپاهان بار دار اراک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
43 155695 1401/03/02 - بهتاش سپاهان بی بار اراک بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
44 155829 1401/03/02 - بهتاش سپاهان بار دار اراک بالشتك فنربالشتک 1 شرکت مالک
45 243487 1401/03/02 - سمند ریل بی بار اصفهان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
46 245266 1401/03/02 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
47 245405 1401/03/02 - سایپا لجستیک بار دار کاشان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
48 247005 1401/03/02 - ترکیب حمل و نقل بی بار کاشان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
49 247021 1401/03/02 - ترکیب حمل و نقل بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
50 247249 1401/03/02 - آسیا سیر ارس بار دار آپرین ميله مثلث جایگاه حافظ- 1 تعمیری
بوژي پیشانی- 1 تعمیری
سرسره تسمه سرسره- 1 تعمیری
51 345211 1401/03/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور خرابی سطح چرخ -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
52 345326 1401/03/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
53 345657 1401/03/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
54 345760 1401/03/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
55 346001 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک 1 شرکت مالک
56 346445 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سینی ترمز- 1 شرکت مالک
57 346463 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک گوشواره 32- 1 شرکت مالک
58 346506 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک 1 شرکت مالک
59 346594 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بی بار آپرین چرخ و محور پاشش گریس-محور پارسی شعاع 36- 2 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
خاموت سرفنر- 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
60 346646 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک قلاب زبانه کوچک قلاب- 1 شرکت مالک
واليك ها والیک آویز کج- 1 تعمیری
سیم تخلیه 1 تعمیری
61 347308 1401/03/02 - ریل پرداز سیر بی بار آپرین لاترن 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
62 348529 1401/03/02 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
63 348799 1401/03/02 - توکا ریل بار دار یزد چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
64 349539 1401/03/02 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
65 349903 1401/03/02 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
66 354526 1401/03/02 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
67 363141 1401/03/02 - فولاد لجستیک بی بار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
68 363680 1401/03/02 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
69 363727 1401/03/02 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
70 367232 1401/03/02 - احیا ریل ایرانیان بار دار اردکان ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
71 543097 1401/03/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
72 543144 1401/03/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
73 546448 1401/03/02 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي بهینه پارسی 1 شرکت مالک
74 547459 1401/03/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بوژي بهینه پارسی 1 شرکت مالک
75 547477 1401/03/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک شاسي طولي-عرضی میانی در انتظار کارشناسی- 1 تعمیری
76 547682 1401/03/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
77 842032 1401/03/02 - آلومینیوم ایران بی بار اراک بوژي پیشانی 1 تعمیری
78 842041 1401/03/02 - آلومینیوم ایران بی بار اراک سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
79 842092 1401/03/02 - آلومینیوم ایران بی بار اراک فنرهاي مارپيچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
80 842148 1401/03/02 - آلومینیوم ایران بی بار اراک ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 تعمیری
81 842156 1401/03/02 - آلومینیوم ایران بی بار اراک سیستم تعلیق ضربگیر دینامیکی 1 شرکت مالک
82 942135 1401/03/02 - سپهر زاوه طوس بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
83 942476 1401/03/02 - توکا کشش بار دار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
84 943065 1401/03/02 - توکا کشش بار دار قم سیستم ترمز دسته پیستون سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
85 943396 1401/03/02 - توکا کشش بار دار بندر امام قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
86 943495 1401/03/02 - توکا کشش بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی- 2 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
87 945704 1401/03/02 - پارسیان ریل شرق بی بار بافق چرخ و محور طول خط بیشه در- بریدگی- 36 بالدارپارسی- 2 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!