پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/8/8 الی تاریخ:1399/8/10


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147321 1399/08/08 - پارسیان ریل شرق بار دار سیوند بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
2 147481 1399/08/08 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
3 156026 1399/08/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
4 156138 1399/08/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
5 242060 1399/08/08 - سمند ریل بار دار حسن آباد لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
قاب کفش ترمز 0 تعمیری
6 245221 1399/08/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر چرخ و محور تعدادو شعاع نامشخص - منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
7 245470 1399/08/08 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
سرسره تسمه فلزی سرسره 1 شرکت مالک
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ ومهره 80*18 4 شرکت مالک
8 247227 1399/08/08 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان ضربه گير ضربگیر یونی کوپلر ماینری - منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
ضربه گير یو ضربگیر ماینری - منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
9 254021 1399/08/08 - سمند ریل بار دار اصفهان چرخ و محور گودی سطح چرخ - محور روسی-35.5 1 شرکت مالک
10 254532 1399/08/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر چرخ و محور بریدگی- تعداد و شعاع نامشخص- منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
11 256084 1399/08/08 - احیا ریل ایرانیان بار دار بافق ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
قلاب زنجیری 1 شرکت مالک
12 342047 1399/08/08 - فولاد لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
13 342120 1399/08/08 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک سیستم ترمز سینی ترمز 0 تعمیری
14 342157 1399/08/08 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک قلاب دستگیره انفصال 0 تعمیری
15 342269 1399/08/08 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ ke2 1 شرکت مالک
16 342312 1399/08/08 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
17 342497 1399/08/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ميله مثلث والیک میله مثلث- 1 شرکت مالک
18 342498 1399/08/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت فنر فنر 8 لایه منفی- 1 شرکت مالک
19 343174 1399/08/08 - بهتاش سپاهان بار دار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
20 343330 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
21 345108 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن عدم واگذاری - فاقد والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
22 345482 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن عدم واگذاری - فاقد والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
23 345499 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار کاشان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
24 346373 1399/08/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 0 تعمیری
25 346973 1399/08/08 - بهتاش سپاهان بار دار بافق ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
26 348520 1399/08/08 - توکا ریل بی بار چادرملو قلاب خرابی قلاب 1 شرکت مالک
27 348562 1399/08/08 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
28 348774 1399/08/08 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور زدگی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
29 348896 1399/08/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
30 349054 1399/08/08 - توکا ریل بی بار چادرملو ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
31 349663 1399/08/08 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
32 352153 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي 1 شرکت مالک
33 352194 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
34 353016 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
35 355699 1399/08/08 - بهتاش سپاهان بار دار بافق ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
36 366276 1399/08/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 0 تعمیری
37 449117 1399/08/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی-عدم واگذاری 0 تعمیری
38 449743 1399/08/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
39 544088 1399/08/08 - سینا ریل بی بار اندیمشک بولستر در انتظار کارشناسی 1 شرکت مالک
40 546361 1399/08/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار میبد چرخ و محور بریدگی-شعاع و تعداد نامشخص- 1 شرکت مالک
41 556571 1399/08/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
42 556652 1399/08/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بافق سیستم ترمز سوپاپ KE1-اساسی گارانتی- 1 شرکت مالک
قلاب صفحه روی قلاب 0 تعمیری
43 556713 1399/08/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بافق قلاب صفحه روی قلاب- 0 تعمیری
44 556956 1399/08/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک بالشتك بالشتک بوژی پارسی 1 شرکت مالک
45 846075 1399/08/08 - آسیا سیر ارس بی بار میبد ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
46 846556 1399/08/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
47 342151 1399/08/09 - فولاد لجستیک بار دار تله زنگ فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
48 343400 1399/08/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
49 345505 1399/08/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
50 345586 1399/08/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعداد و شعاع نامشخص - منتظر کارشناسی 0 شرکت مالک
51 345880 1399/08/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
52 346100 1399/08/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
53 346651 1399/08/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر پله تکی 0 تعمیری
54 347504 1399/08/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سرسره تسمه فلزی سرسره 1 شرکت مالک
55 363351 1399/08/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!