پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1402/6/29 الی تاریخ:1402/6/31


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 156122 1402/06/29 - راه آهن ج .ا.ا بار دار کاشان چرخ و محور لقی- محور اتریشی بالدار -32.8 3 شرکت مالک
2 242094 1402/06/29 - آسیا سیر ارس بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
3 245016 1402/06/29 - سمند ریل بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی- یک ست محور پارسی بانداژی شعاع 32.5- یک ست محور پارسی منوبلوک شعاع 32.5 2 شرکت مالک
پابند بوژي قفل پابند 4 شرکت مالک
بدنه واگن 1 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ و مهره 80*18 5 شرکت مالک
4 247505 1402/06/29 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
5 342372 1402/06/29 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
6 345354 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور زدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
7 345717 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک چرخ و محور ترک هسته-محور پارسی منوبلوک 885 1 شرکت مالک
8 346248 1402/06/29 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان گوشواره 1 شرکت مالک
9 347506 1402/06/29 - ریل پرداز سیر بار دار اردکان گوشواره 1 شرکت مالک
10 348233 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
11 348406 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد گوشواره 1 شرکت مالک
12 348823 1402/06/29 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور تیزی -محور پارسی- 35.5 2 شرکت مالک
فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
13 349049 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
14 349285 1402/06/29 - توکا ریل بار دار میبد شير خطر فاقد 1 شرکت مالک
15 349436 1402/06/29 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
16 352384 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار اندیمشک بولستر 1 شرکت مالک
17 357163 1402/06/29 - سریر لجستیک بار دار گندله سازی سیستم ترمز پک سیلندر- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
18 357193 1402/06/29 - سریر لجستیک بار دار گندله سازی سیستم ترمز سوپاپ- در انتظار تست ترمز-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
19 363009 1402/06/29 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر شکستگی دور کاسه 1 شرکت مالک
20 5087121 1402/06/29 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار اراک چرخ و محور تیزی- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
21 546806 1402/06/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
22 546977 1402/06/29 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان بوژي بوژی پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
بوژي سینی ترمز پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
23 547488 1402/06/29 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق فنر 4 لایه 1200 1 شرکت مالک
24 556859 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان بالشتك سقفی حوضی- فاقد 1 شرکت مالک
بالشتك قوررباغه ای- فاقد 1 شرکت مالک
25 556870 1402/06/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان بوژي رومانی جدید 1 شرکت مالک
26 847065 1402/06/29 - تجارت کوشش سپاهان بار دار گندله سازی سیستم ترمز پک سیلندر 1 شرکت مالک
27 147537 1402/06/30 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بوژي پارسی بهینه شده 1 شرکت مالک
بوژي پارسی بهینه نشده 1 شرکت مالک
28 156390 1402/06/30 - راه آهن ج .ا.ا بی بار بندر امام پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
سرسره کامل 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
29 242143 1402/06/30 - آسیا سیر ارس بار دار میبد آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
30 245040 1402/06/30 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
31 342203 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار تنگ 5 ميله مثلث پارسی 1 تعمیری
32 342285 1402/06/30 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربه گیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
33 342503 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار کاشان فنر طول خط دهنار -فنر4لایه 1 شرکت مالک
34 343493 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن 1 تعمیری
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
35 344585 1402/06/30 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
ضربه گير یو ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
ضربه گير سنگ ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
36 345129 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث 1 تعمیری
37 345701 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
38 345725 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام قلاب صفحه روی قلاب 1 شرکت مالک
39 345919 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پابند بوژي پیچ ومهره 1 شرکت مالک
40 345922 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد سیستم ترمز نشتی سوپاپ 1 شرکت مالک
41 345953 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
42 346144 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
43 346416 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی جایگاه 1 تعمیری
44 346537 1402/06/30 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
45 348050 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر4لایه 1 شرکت مالک
46 348431 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
47 348664 1402/06/30 - توکا ریل بار دار سیستان لاترن 1 شرکت مالک
48 348830 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
49 348870 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
50 348901 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
51 348909 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
52 349068 1402/06/30 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
53 349088 1402/06/30 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
54 349352 1402/06/30 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
55 349417 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
56 349524 1402/06/30 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
57 349558 1402/06/30 - توکا ریل بار دار سیستان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
58 349579 1402/06/30 - توکا ریل بار دار اردکان فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
59 349775 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
60 349778 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
61 349826 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
62 349917 1402/06/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
63 352019 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
64 353118 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
65 353177 1402/06/30 - توکا ریل بار دار دورود چرخ و محور شیار سطح چرخ و ترک سطح چرخ- 876و 864 2 شرکت مالک
فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
66 357150 1402/06/30 - سریر لجستیک بار دار چادرملو سیستم ترمز سوپاپ ke2 1 شرکت مالک
67 366660 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 2 شرکت مالک
68 543037 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
69 543052 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
70 544528 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
71 546853 1402/06/30 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سیستان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
72 547037 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق فنر 4 لایه-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
73 547434 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
74 547974 1402/06/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
75 556507 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
76 556583 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
77 556984 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان چرخ و محور بریدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
78 556987 1402/06/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
79 557514 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار بافق قلاب صفحه روی قلاب(عدم واگذاری) 1 تعمیری
80 557539 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
81 557816 1402/06/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان چرخ و محور بریدگی-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
82 557922 1402/06/30 - ریل کاران ورسک بی بار سیستان بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
83 845807 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
84 845812 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان قاب کفش ترمز دوبل 3 شرکت مالک
85 845830 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بی بار سیستان سیستم تخلیه دریچه تخلیه 1 تعمیری
86 945980 1402/06/30 - تجارت کوشش سپاهان بار دار نظامیه شیر هوا 1 شرکت مالک
87 245005 1402/06/31 - سمند ریل بی بار حسن آباد فنر فنر8لایه منفی 1 شرکت مالک
88 343420 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله دوبل 1 تعمیری
89 345046 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
90 345285 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
91 345435 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور ساییدگی چرخ به بوژی -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
92 345447 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پابند بوژي پیچ ومهره 4 شرکت مالک
93 345528 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3a600 1 شرکت مالک
94 345586 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
95 345614 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي سینی ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
96 345625 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
97 345786 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن A-B 2 تعمیری
98 345817 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیلنگ حصیری 1 شرکت مالک
99 346282 1402/06/31 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر8لایه تخت 1 شرکت مالک
100 348061 1402/06/31 - توکا ریل بار دار اردکان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
101 348630 1402/06/31 - توکا ریل بار دار اردکان ضربه گير شکستگی پوسته ضربه گیر 1 شرکت مالک
102 348752 1402/06/31 - توکا ریل بار دار اردکان شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
103 348813 1402/06/31 - توکا ریل بار دار اردکان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
104 349732 1402/06/31 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
105 349811 1402/06/31 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
106 349915 1402/06/31 - توکا ریل بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
107 356421 1402/06/31 - احیا ریل ایرانیان بی بار گندله سازی سیستم ترمز سوپاپ KE2 1 شرکت مالک
108 357135 1402/06/31 - سریر لجستیک بی بار گندله سازی سیستم ترمز پکینگ سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
109 367649 1402/06/31 - احیا ریل ایرانیان بی بار گندله سازی لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
110 367895 1402/06/31 - سریر لجستیک بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز دوبل 1 تعمیری
111 367937 1402/06/31 - سریر لجستیک بی بار گندله سازی سیستم ترمز پکینگ سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
112 547179 1402/06/31 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق بوژي سینی ترمز 1 شرکت مالک
113 556844 1402/06/31 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق پيچ ، پرچ و مهره ها فاقد- پیچ و مهره پابند80*18 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!