پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1401/4/8 الی تاریخ:1401/4/10


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147151 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 3 شرکت مالک
2 147195 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان سرسره سرسره کامل 1 شرکت مالک
3 147242 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
4 147585 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بی بار قم بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
5 147597 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
6 155831 1401/04/08 - بهتاش سپاهان بی بار کاشان چرخ و محور خرابی گردگیر -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
7 247057 1401/04/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار کاشان قاب کفش ترمز طول خط گز -آویز قاب 1 شرکت مالک
8 247228 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
9 247250 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
10 247259 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
11 247286 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
12 247290 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
13 252616 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
14 252617 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
15 252630 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
16 252632 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
17 252644 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
18 252714 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
19 252721 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
20 252739 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن نبشی سدل 1 شرکت مالک
21 254071 1401/04/08 - سمند ریل بی بار حسن آباد ستون ستون باربندی 1 شرکت مالک
22 265164 1401/04/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
23 344595 1401/04/08 - فولاد لجستیک بی بار قم بولستر 1 شرکت مالک
24 345158 1401/04/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
25 345175 1401/04/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین فنر 8 لایه تخت - 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 شرکت مالک
26 345494 1401/04/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین فنر 8 لایه تخت - 2 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
سرقائمه 2 تعمیری
27 348741 1401/04/08 - توکا ریل بار دار اردکان گوشواره عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
28 348842 1401/04/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
29 349248 1401/04/08 - توکا ریل بی بار چادرملو قلاب زبانه کوچک قلاب laf- 1 شرکت مالک
30 349453 1401/04/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
31 354519 1401/04/08 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر چرخ و محور پاشش گریس -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
32 355525 1401/04/08 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
33 355784 1401/04/08 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
34 364875 1401/04/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
35 449614 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بار دار یزد بوژي پیشانی- تعمیر پس از تخلیه- 1 تعمیری
ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
36 449675 1401/04/08 - آهن ریل کاران بار دار دورود خرابی بار تسمه باربندی- در انتظار جرثقیل مالک- 5 شرکت مالک
37 449685 1401/04/08 - آهن ریل کاران بار دار دورود خرابی بار تسمه باربندی- در انتظار جرثقیل مالک- 5 شرکت مالک
38 449728 1401/04/08 - آهن ریل کاران بار دار دورود خرابی بار تسمه باربندی- در انتظار جرثقیل مالک- 5 شرکت مالک
39 449744 1401/04/08 - آهن ریل کاران بار دار دورود خرابی بار تسمه باربندی- در انتظار جرثقیل مالک- 5 شرکت مالک
40 452802 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بار دار یزد واليك ها والیک آویز قاب- تعمیر پس از تخلیه- 1 شرکت مالک
41 844486 1401/04/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار بافق لوله هوا و اتصالات V.B.O طول خط سه چاهون 1 تعمیری
42 846221 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد فنر فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
43 846614 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
44 846723 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قلاب صفحه زیر قلاب 1 شرکت مالک
45 846799 1401/04/08 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
46 942729 1401/04/08 - توکا کشش بار دار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
47 945207 1401/04/08 - پارسیان ریل شرق بی بار اندیمشک سیستم تعلیق کاسه سرفنر-در انتظار کارشناسی- 1 شرکت مالک
48 147026 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
49 147074 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- ارسال 4/9- 1 شرکت مالک
بوژي بوژی پارسی با پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
50 147226 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود پابند بوژي 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
51 147372 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-محور پارسی هم شعاع 36- 4 شرکت مالک
سرقائمه 1 تعمیری
سرسره تسمه سرسره- 1 تعمیری
شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 تعمیری
52 147400 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- ارسال 4/9- 1 شرکت مالک
53 147404 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
54 147441 1401/04/09 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
55 155684 1401/04/09 - بهتاش سپاهان بار دار قم ميله مثلث پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 4 شرکت مالک
56 156184 1401/04/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 3 شرکت مالک
57 156234 1401/04/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
58 156306 1401/04/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک - 2 شرکت مالک
59 254522 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
60 342115 1401/04/09 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
61 342191 1401/04/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 6 شرکت مالک
واليك ها والیک آویز قاب - 6 شرکت مالک
62 342336 1401/04/09 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
63 343353 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قلاب ابرویی- 1 شرکت مالک
64 345535 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
65 345890 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور فاقد درب جعبه - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
66 346603 1401/04/09 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
سرقائمه 1 تعمیری
سرسره تسمه سرسره- 1 تعمیری
شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 تعمیری
67 347241 1401/04/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
68 348126 1401/04/09 - توکا ریل بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
69 352011 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن 1 تعمیری
70 352036 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
71 352801 1401/04/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
72 355710 1401/04/09 - بهتاش سپاهان بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 4 شرکت مالک
73 363039 1401/04/09 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی والیک ترمز دستی- 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
74 363685 1401/04/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
75 542204 1401/04/09 - بوتان بار دار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
76 546001 1401/04/09 - سینا ریل بار دار قم چرخ و محور زدگی- تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
77 546489 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
78 546552 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
79 546553 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
80 546914 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 2 شرکت مالک
81 546938 1401/04/09 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
82 547016 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک شاسي طولي-عرضی میانی در انتظار کارشناسی- 1 شرکت مالک
83 547193 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
84 547382 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
85 547569 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
خاموت 1 شرکت مالک
86 547645 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
87 556706 1401/04/09 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان گوشواره 1 شرکت مالک
88 556777 1401/04/09 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
89 556828 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
90 556975 1401/04/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور لقی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
91 557251 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز فاقد آویز قاب 1 شرکت مالک
92 557306 1401/04/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت صدر کار کیا
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
93 557672 1401/04/09 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
94 844185 1401/04/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
95 846653 1401/04/09 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد گوشواره 1 شرکت مالک
96 942736 1401/04/09 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
97 943029 1401/04/09 - توکا کشش بار دار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!