پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/7/8 الی تاریخ:1399/7/10


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147145 1399/07/08 - پارسیان ریل شرق بار دار اصفهان چرخ و محور لقی - محور رومانی-33.8 1 شرکت مالک
2 147504 1399/07/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 4 لایه-وصول: 99/07/08-داغی تحویل شد99/07/09- 2 شرکت مالک
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ پابند 1 شرکت مالک
3 155338 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بوژي قائمه- تازه اساسی- بوژی رومانی قدیم 1 شرکت مالک
4 155403 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بوژي قائمه- تازه اساسی-بوژی رومانی قدیم 1 شرکت مالک
5 155609 1399/07/08 - بهتاش سپاهان بار دار قم بالشتك بالشتک بوژی 1 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
گوشواره 2 شرکت مالک
6 156262 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
7 156321 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
8 156361 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
9 156446 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
10 156482 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
11 247145 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث آویز میله مثلث 1 شرکت مالک
12 247295 1399/07/08 - برادران مجد پور بار دار اندیمشک خرابی بار سیم باربندی با متعلقات 1 شرکت مالک
13 343724 1399/07/08 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 35/7- 1 شرکت مالک
14 343968 1399/07/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود چرخ و محور یک ست-شعاع 34-شکستگی درب جعبه یاتاقان- 1 شرکت مالک
15 344024 1399/07/08 - فولاد لجستیک بار دار تنگ 7 قاب کفش ترمز والیک آویز قاب روسی 2 شرکت مالک
16 344103 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو قاب کفش ترمز والیک آویز قاب-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
17 344160 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت تير طولي 2 شرکت مالک
18 344251 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل-تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
19 344335 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز حافظ خودکار-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
20 344370 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت گوه عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
صفحات سايشي 1 شرکت مالک
21 344376 1399/07/08 - فولاد لجستیک بار دار بافق آويز پاندولي طولخط بیشه در- 1 شرکت مالک
22 344497 1399/07/08 - فولاد لجستیک بار دار تله زنگ آويز پاندولي 1 شرکت مالک
23 345496 1399/07/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام فنر فنر 8لایه تخت- 1 شرکت مالک
24 345649 1399/07/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
25 346067 1399/07/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
26 346981 1399/07/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی منوبلوک -34 1 شرکت مالک
گوشواره گوشواره 17 1 شرکت مالک
27 346995 1399/07/08 - بهتاش سپاهان بار دار بافق فنر فنر8لایه تخت- 1 شرکت مالک
28 355714 1399/07/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
29 362562 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
30 362584 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
31 363073 1399/07/08 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ميله مثلث حافظ میله مثلث-عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
32 505625 1399/07/08 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار یزد چرخ و محور شیبQR-محور مسافری شعاع 35- 2 شرکت مالک
33 546071 1399/07/08 - سینا ریل بار دار بافق فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
34 547184 1399/07/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آب نیل چرخ و محور لقی طوقه-محور رومانی- شعاع 34.5- 1 شرکت مالک
35 547267 1399/07/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آب نیل چرخ و محور تیزی-محور پارسی-34.5 1 شرکت مالک
36 547291 1399/07/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد چرخ و محور تیزی-محور پارسی شعاع 33- 1 شرکت مالک
37 547521 1399/07/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان بوژي (شاسی عرضی بوژی)-بوژی پارسی بهینه نشده - 1 شرکت مالک
38 557548 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آب نیل بالشتك 1 شرکت مالک
39 557568 1399/07/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
40 846051 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قلاب والیک اصلی قلاب 1 شرکت مالک
41 846261 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه 0 تعمیری
قلاب صفحه روی قلاب 1 شرکت مالک
42 846736 1399/07/08 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان فنر طولخط ریز-فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
43 147335 1399/07/09 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک چرخ و محور لقی- رومانی 33.7- 1 شرکت مالک
44 147388 1399/07/09 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک بوژي (نعلی)- در انتظار کارشناسی- 0 تعمیری
45 155434 1399/07/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
ميله مثلث جایگاه حافظ 0 تعمیری
بالشتك جایگاه بالشتک 0 تعمیری
46 155697 1399/07/09 - بهتاش سپاهان بار دار دورود چرخ و محور لقی طوقه-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
47 155907 1399/07/09 - بهتاش سپاهان بی بار دورود چرخ و محور بریدگی چرخ اتریشی بالدار-شعاع 35 1 شرکت مالک
48 156317 1399/07/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم لاترن 2 شرکت مالک
49 242018 1399/07/09 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب دستگیره انفصال روسی 1 شرکت مالک
50 243463 1399/07/09 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
51 245059 1399/07/09 - سمند ریل بی بار آپرین بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
سرسره 0 تعمیری
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز قاب پارسی 0 تعمیری
52 245426 1399/07/09 - سایپا لجستیک بار دار آپرین بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
سرسره 0 تعمیری
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
53 245521 1399/07/09 - سایپا لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
54 246364 1399/07/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار سیستان فنر راه آهن ج.ا.ا 1 شرکت مالک
55 247165 1399/07/09 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
56 247354 1399/07/09 - برادران مجد پور بار دار راهگرد لوله هوا و اتصالات V.B.O نشتی 0 تعمیری
57 247729 1399/07/09 - برادران مجد پور بار دار اندیمشک خرابی بار سیم باربندی 1 شرکت مالک
58 254041 1399/07/09 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار 0 تعمیری
59 254066 1399/07/09 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار 0 تعمیری
60 342054 1399/07/09 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 0 تعمیری
61 342058 1399/07/09 - فولاد لجستیک بار دار اهواز سیستم تعلیق طول خط بامدژ- خاموت سر فنر-عدم واگذاری 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
62 342138 1399/07/09 - فولاد لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
63 342674 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
64 343345 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
65 344012 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت گوه عدم واگذاری 1 شرکت مالک
صفحات سايشي 1 شرکت مالک
66 344016 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
67 344297 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
68 344341 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
69 344490 1399/07/09 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز آویز قاب روسی- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
70 344577 1399/07/09 - فولاد لجستیک بار دار دورود قلاب ضربگیر قلاب 1 شرکت مالک
71 345202 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم لاترن 1 شرکت مالک
72 345452 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق سیستم تعلیق طولخط جندق-والیک سرفنر 1 شرکت مالک
73 345514 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
74 345902 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور لاغری پروفیل- شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
75 346080 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
سرسره تسمه فلزی سرسره 1 شرکت مالک
76 346254 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار کاشان قلاب زبانه بزرگ قلاب یونی 1 شرکت مالک
قلاب زبانه کوچک قلاب یونی 1 شرکت مالک
77 346282 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنر فنر شکسته- در انتظار کارشناسی- 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
سانحه دیده 0 تعمیری
78 346298 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت سانحه دیده 0 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
79 346377 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت بوژي یو نعلی- عدم واگذاری- در انتظار کارشناسی- 0 تعمیری
80 346414 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنر فنر 8 لایه تخت- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
81 346416 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار اندیمشک سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
82 346527 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
83 346547 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی - عدم واگذاری 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق ضربه گیر دینامیکی- 1 شرکت مالک
84 346605 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار دورود چرخ و محور لقی طوقه-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
85 346615 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار قم فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
86 346682 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت بوژي دفرمگی بوژی- در انتظار کارشناسی- 0 تعمیری
87 346695 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار دورود چرخ و محور لقی طوقه-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
88 346740 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بار دار دورود چرخ و محور لقی طوقه-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
89 346942 1399/07/09 - بهتاش سپاهان بار دار بافق فنر فنر8لایه تخت- 1 شرکت مالک
90 347171 1399/07/09 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور تیزی-محور پارسی شعاع 35/6- 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
91 347341 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
92 347392 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار کاشان چرخ و محور زدگی و بریدگی -تعداد و شعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
93 347434 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
94 347460 1399/07/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت سیستم ترمز والیک خودکار- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
95 348512 1399/07/09 - توکا ریل بار دار اردکان ضربه گير یو ضربگیر- 1 شرکت مالک
96 349229 1399/07/09 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
97 349285 1399/07/09 - توکا ریل بار دار حسن آباد فنر فنر 5لایه 2 شرکت مالک
98 349389 1399/07/09 - توکا ریل بار دار ایرانکوه فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
99 349631 1399/07/09 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 3 شرکت مالک
100 352223 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
101 352295 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
102 352893 1399/07/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
103 353051 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی بدنه 0 تعمیری
104 353163 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
105 353537 1399/07/09 - سینا ریل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
106 363176 1399/07/09 - فولاد لجستیک بار دار اراک قلاب خرابی قلاب- در انتظار کارشناسی- 0 تعمیری
107 363613 1399/07/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
108 363755 1399/07/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
109 364006 1399/07/09 - راهوار ریل کوثر بی بار زرین شهر استنسیل 0 تعمیری
110 364012 1399/07/09 - راهوار ریل کوثر بی بار زرین شهر استنسیل 0 تعمیری
111 366586 1399/07/09 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
112 367223 1399/07/09 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال 1 شرکت مالک
113 444065 1399/07/09 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
114 449627 1399/07/09 - آسیا سیر ارس بار دار حسن آباد پابند بوژي عدم واگذاری 1 شرکت مالک
115 457070 1399/07/09 - آهن ریل کاران بار دار اهواز سیستم ترمز سوپاپ سه قلو ke1- 1 شرکت مالک
116 457104 1399/07/09 - آهن ریل کاران بار دار اهواز سیستم ترمز سوپاپ سه قلو ke1-- 1 شرکت مالک
117 457178 1399/07/09 - آهن ریل کاران بار دار اهواز سیستم ترمز سوپاپ سه قلو ke1- 1 شرکت مالک
118 543122 1399/07/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
ميله مثلث جایگاه حافظ 0 تعمیری
119 546625 1399/07/09 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
120 547347 1399/07/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
121 547638 1399/07/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار ازنا فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
122 547920 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم چرخ و محور لقی- رومانی 34.1- 1 شرکت مالک
123 556827 1399/07/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار میبد بالشتك چسبندگی بالشتک 1 شرکت مالک
124 557638 1399/07/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار میبد بالشتك چسبندگی بالشتک 1 شرکت مالک
125 845520 1399/07/09 - بالاست بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی چرخ- شعاع و تعداد نامشخص 0 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!