پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/10/29 الی تاریخ:1400/11/1


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140602 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
2 140603 1400/10/29 - سمند ریل بار دار آباده بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
3 140606 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
4 140608 1400/10/29 - سمند ریل بار دار آباده بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
5 140611 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
6 140614 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
7 140618 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
8 140636 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
9 140705 1400/10/29 - سمند ریل بار دار اقلید بدنه واگن سقف واگن + درب واگن 1 تعمیری
10 147015 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي پارسی بهینه شده-ترک بوژی- 1 شرکت مالک
11 147057 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار یزد سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
12 147390 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان فنر شکستگی-فنر4لایه-ارسال:10/30- 1 شرکت مالک
13 147441 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
14 147568 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
15 147578 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي پارسی بهینه شده-ترک بوژی- 1 شرکت مالک
16 147587 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي ترک بوژی 1 تعمیری
17 245446 1400/10/29 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد لاترن سانحه دیده 1 شرکت مالک
18 247276 1400/10/29 - آسیا سیر ارس بی بار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
19 342023 1400/10/29 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی-محور پارسی شعاع 34/8-35- 2 شرکت مالک
20 342035 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
21 342048 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر 8 لایه منفی- ارسال 10/30- 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
22 342150 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
23 342599 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
24 344081 1400/10/29 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور خرابی سر محور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
25 344161 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
26 344316 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر 1 شرکت مالک
كاسه سقفی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
27 344477 1400/10/29 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو قاب کفش ترمز آویز قاب روسی- 1 شرکت مالک
28 345227 1400/10/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار تنگ 5 چرخ و محور زدگی- رومانی 32.5- 1 شرکت مالک
29 346918 1400/10/29 - بهتاش سپاهان بار دار بافق فنر طولخط بیشه در-فنر 8لایه تخت-ارسال:10/29-وصول:10/30- 1 شرکت مالک
30 348001 1400/10/29 - توکا ریل بار دار اصفهان چرخ و محور لقی -محور پارسی- 32.5 -ارسال:1400/10/29 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
31 352011 1400/10/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام بولستر اعلام بازدید 10/30- 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
32 352119 1400/10/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار بندر امام بولستر اعلام بازدید 10/30- 2 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
33 354406 1400/10/29 - بهتاش سپاهان بار دار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 35/6-ارسال:10/29-وصول در یزد 10/30- 1 شرکت مالک
34 457011 1400/10/29 - آهن ریل کاران بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-محور پارسی منوبلوک قطر 836- 1 شرکت مالک
35 546893 1400/10/29 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
36 556558 1400/10/29 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ ومهره 80*18 4 شرکت مالک
37 556984 1400/10/29 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم فنر 4 لایه- 3 شرکت مالک
38 557673 1400/10/29 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
39 842001 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
40 842039 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
41 842076 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
42 842081 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
43 842111 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
44 842113 1400/10/29 - توکا کشش بار دار دورود اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
45 842120 1400/10/29 - آلومینیوم ایران بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
46 842128 1400/10/29 - آلومینیوم ایران بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
47 846090 1400/10/29 - آسیا سیر ارس بار دار بافق بوژي بوژی رومانی قدیم-شکستگی سر قائمه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
48 945132 1400/10/29 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
49 140523 1400/10/30 - سمند ریل بی بار کاشان چرخ و محور گرمی سر محور -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
50 147013 1400/10/30 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
51 147226 1400/10/30 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان قاب کفش ترمز قاب پارسی 1 تعمیری
52 147252 1400/10/30 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان قاب کفش ترمز قاب پارسی 1 تعمیری
53 147309 1400/10/30 - پارسیان ریل شرق بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
54 147362 1400/10/30 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک اهرم بندي زير واگن والیک خودکار 1 شرکت مالک
لاترن 1 تعمیری
بوژي پیشانی 1 تعمیری
55 155269 1400/10/30 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین چرخ و محور لقی محور پارسی 36.7 1 شرکت مالک
56 155442 1400/10/30 - راه آهن ج .ا.ا بار دار سمنگان بوژي پیشانی 1 تعمیری
57 243334 1400/10/30 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام شیر هوا وصول 10/30- 1 شرکت مالک
58 245103 1400/10/30 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
59 342008 1400/10/30 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو واليك ها والیک آویز قاب روسی- 1 شرکت مالک
60 342136 1400/10/30 - فولاد لجستیک بار دار کاشان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
61 342346 1400/10/30 - فولاد لجستیک بار دار اراک فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
62 342437 1400/10/30 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 3 شرکت مالک
63 342685 1400/10/30 - فولاد لجستیک بار دار آپرین قلاب ابروییa 1 شرکت مالک
آويز پاندولي b 1 شرکت مالک
پله پله تکی 1 تعمیری
64 346516 1400/10/30 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
65 347220 1400/10/30 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -35.5 1 شرکت مالک
66 348164 1400/10/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی- محور پارسی -هم شعاع 6 شرکت مالک
67 349491 1400/10/30 - توکا ریل بار دار سیستان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
68 349612 1400/10/30 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
69 352376 1400/10/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
70 355509 1400/10/30 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
71 355626 1400/10/30 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور مجاری -35.5 1 شرکت مالک
72 441419 1400/10/30 - پویا ترابر پیشتاز بار دار کاشان فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
73 457141 1400/10/30 - آهن ریل کاران بی بار سمنگان لوله هوا و اتصالات V.B.O خرابی vbo 1 تعمیری
74 546924 1400/10/30 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
75 547964 1400/10/30 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آپرین چرخ و محور لقی-محور رومانی 34 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
76 556803 1400/10/30 - راه آهن حمل و نقل بار دار یزد ميله مثلث 1 شرکت مالک
77 556806 1400/10/30 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین قلاب صفحه روی قلاب 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
بوژي پیشانی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
78 557088 1400/10/30 - ریل کاران ورسک بار دار یزد سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
79 557167 1400/10/30 - ریل کاران ورسک بار دار یزد يونعلي 1 تعمیری
80 557598 1400/10/30 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار آپرین قلاب شکستگی صفحه روی قلاب 1 تعمیری
قاب کفش ترمز قاب پارسی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
81 842005 1400/10/30 - آلومینیوم ایران بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
82 844476 1400/10/30 - تجارت کوشش سپاهان بار دار بافق لوله هوا و اتصالات V.B.O طول خط سه چاهون- 1 تعمیری
83 846112 1400/10/30 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
84 846149 1400/10/30 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
85 846232 1400/10/30 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
86 846390 1400/10/30 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!