پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/12/8 الی تاریخ:1399/12/10


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 343611 1399/12/08 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 0 تعمیری
2 345479 1399/12/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز لوله حصیری 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 0 تعمیری
3 346049 1399/12/08 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت ايوان ترمز يا نرده و حفاظ سانحه دیده- در انتظار کارشناسی 0 تعمیری
4 347480 1399/12/08 - ریل پرداز سیر بار دار یزد فنر فنر ۸لایه تخت 1 شرکت مالک
5 348045 1399/12/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
6 348457 1399/12/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
7 348839 1399/12/08 - توکا ریل بار دار چادرملو ضربه گير یو ضربگیر 1 شرکت مالک
8 349701 1399/12/08 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
9 542044 1399/12/08 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
10 542219 1399/12/08 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
11 147014 1399/12/09 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
12 147322 1399/12/09 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان فنر فنر 4 لایه- ارسال: 99/12/10- 1 شرکت مالک
13 147403 1399/12/09 - پارسیان ریل شرق بار دار سمنگان بوژي نعلی 0 تعمیری
14 155039 1399/12/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اراک چرخ و محور طولخط فیروزان-زدگی-پارسی یا رومانی 940 2 شرکت مالک
15 155334 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
16 155439 1399/12/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اراک چرخ و محور طولخط فیروزان-زدگی-پارسی یا رومانی 940 2 شرکت مالک
17 242021 1399/12/09 - سمند ریل بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
18 242230 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
19 243140 1399/12/09 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار سمنگان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
20 243191 1399/12/09 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار یزد بدنه واگن درب جانبی 0 تعمیری
21 245394 1399/12/09 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
22 246078 1399/12/09 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
23 246222 1399/12/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار دورود بدنه واگن راه آهن ج.ا.ا-درب جانبی 0 تعمیری
24 254069 1399/12/09 - سمند ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور روسی- 35 1 شرکت مالک
25 342132 1399/12/09 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی- پارسی 34- 1 شرکت مالک
26 342134 1399/12/09 - فولاد لجستیک بی بار میبد لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
27 342172 1399/12/09 - فولاد لجستیک بار دار اراک خرابی بار 1 شرکت مالک
28 342559 1399/12/09 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
29 342720 1399/12/09 - فولاد لجستیک بی بار کاشان بولستر وصول:99/12/09 2 شرکت صدر کار کیا
ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
كاسه سقفی 8 سوراخ 2 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 4سوراخ 2 شرکت مالک
30 344529 1399/12/09 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو اهرم بندي زير واگن حافظ خودکار 1 شرکت مالک
31 345002 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3a600 - اساسی 99/10 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله مارپیچ خودکار 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
32 345099 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت بوژي نعلی-بوژی پارسی 1 شرکت مالک
33 345320 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار آب نیل فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
34 345330 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار یزد چرخ و محور تیزی پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
قلاب 1 شرکت مالک
35 345552 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی جایگاه ترمز دستی 0 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی روانکاری 0 تعمیری
36 346299 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت بوژي نعلی- رومانی جدید- 1 شرکت مالک
37 346535 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بار دار ازنا فنر فنر8 لایه تخت 1 شرکت مالک
38 346637 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
پله پله جفتی 0 تعمیری
سرسره تسمه سرسره 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
39 347361 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بار دار مشک آباد فنر فنر8 لایه تخت 1 شرکت مالک
40 347364 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بی بار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
سرسره تسمه سرسره+جوشکاری پیشانی بوژی 0 تعمیری
41 347433 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 0 تعمیری
بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
42 348569 1399/12/09 - توکا ریل بی بار سیستان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
43 349923 1399/12/09 - توکا ریل بی بار سیستان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
44 352029 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
45 352032 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
46 352040 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور تیزی-تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
47 352056 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان بولستر 1 شرکت مالک
48 352090 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت صفحات سايشي 1 شرکت مالک
تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
49 352097 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
50 352149 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
51 352876 1399/12/09 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی لوله هوا و اتصالات V.B.O لوله هوا سراسری 15متر-سانحه دیده 1 شرکت مالک
52 353050 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
53 353158 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
54 353160 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت بولستر 1 شرکت مالک
55 353183 1399/12/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
56 366606 1399/12/09 - تجارت کوشش سپاهان بار دار بافق اهرم بندي زير واگن جایگاه اهرم بندی 0 تعمیری
57 449618 1399/12/09 - توکا کشش بار دار میبد ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
58 449712 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
59 452833 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
60 452834 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
61 457096 1399/12/09 - آهن ریل کاران بی بار بندر امام فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
62 543133 1399/12/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آپرین آويز پاندولي 2 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ U تسمه ای 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
63 544565 1399/12/09 - ریل پرداز سیر بار دار سمنگان قاب کفش ترمز قاب روسی 1 شرکت مالک
64 546849 1399/12/09 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد بوژي پیشانی 0 تعمیری
65 547445 1399/12/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه-ارسال:12/09-وصول:۱۲/۱۰- 1 شرکت مالک
66 65540551 1399/12/09 - حمل و نقل ریلی رجاء بار دار بافق شیر هوا مغزی شیر هوا 1 شرکت مالک
67 842010 1399/12/09 - آلومینیوم ایران بی بار قم فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
68 845363 1399/12/09 - بالاست بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور پارسی 864-تازه اساسی- 1 شرکت مالک
69 845437 1399/12/09 - بالاست بی بار سمنگان پارويي فاقد پارویی 1 شرکت مالک
70 845517 1399/12/09 - بالاست بار دار سمنگان چرخ و محور تیزی-محور رومانی-851-845 2 شرکت مالک
71 846107 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
72 846887 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
73 856083 1399/12/09 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
74 147116 1399/12/10 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
75 147562 1399/12/10 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک بوژي نعلی- در انتظار کارشناسی 0 تعمیری
76 155681 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
77 155683 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
78 155842 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
79 155882 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
80 155891 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
81 ۱۵۶۳۲۶ 1399/12/10 - راه آهن ج .ا.ا بی بار دورود بدنه واگن درب جانبی ۰ تعمیری
82 156414 1399/12/10 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
83 156444 1399/12/10 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
84 156483 1399/12/10 - راه آهن ج .ا.ا بی بار یزد بدنه واگن افتادگی درب جانبی 0 تعمیری
85 243237 1399/12/10 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار قم چرخ و محور ارتفاع پروفیل- روسی33.5- 0 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
86 245014 1399/12/10 - سمند ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 0 تعمیری
87 245029 1399/12/10 - سمند ریل بار دار حسن آباد بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
88 245047 1399/12/10 - سمند ریل بی بار اصفهان چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
89 245107 1399/12/10 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام چرخ و محور خرابی درب جعبه یاتاقان- رومانی 845- 1 شرکت مالک
90 245395 1399/12/10 - سایپا لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور گریس پاشی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
بوژي منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
91 245442 1399/12/10 - سایپا لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور گریس پاشی -تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
92 245515 1399/12/10 - سایپا لجستیک بار دار سیستان بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
93 247058 1399/12/10 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
94 247147 1399/12/10 - برادران مجد پور بار دار بندر امام شیر هوا وصول: 99/12/10- 1 شرکت مالک
خرابی بار اعلام بازدید 99/12/10-فک نگهدارنده بار 1 شرکت مالک
95 247180 1399/12/10 - برادران مجد پور بار دار اندیمشک قلاب دستگیره انفصال 0 تعمیری
96 247349 1399/12/10 - برادران مجد پور بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
97 247652 1399/12/10 - برادران مجد پور بار دار بندر امام خرابی بار شکستگی فک نگهدارنده بار 1 شرکت مالک
98 253558 1399/12/10 - ترکیب حمل و نقل بار دار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
99 344228 1399/12/10 - فولاد لجستیک بی بار قم اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 0 تعمیری
100 344413 1399/12/10 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت اهرم بندي زير واگن اهرم دوبل بوژی روسی 1 شرکت مالک
101 345029 1399/12/10 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
102 345068 1399/12/10 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
103 345480 1399/12/10 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
104 345537 1399/12/10 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
105 345721 1399/12/10 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان فنر طول خط هرند -فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
106 346596 1399/12/10 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 0 تعمیری
107 346697 1399/12/10 - ریل پرداز سیر بی بار قم پوسته گهواره 2 شرکت مالک
لاترن 4 شرکت مالک
108 347429 1399/12/10 - ریل پرداز سیر بی بار قم فنرهاي مارپيچ جا زدن فنر مارپیچ 0 تعمیری
109 348217 1399/12/10 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -35 1 شرکت مالک
110 348558 1399/12/10 - توکا ریل بار دار اصفهان قلاب طول خط هرند -قلاب یونی -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
111 349780 1399/12/10 - توکا ریل بار دار اردکان خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
112 349805 1399/12/10 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
113 352520 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد سیستم ترمز شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
114 353528 1399/12/10 - سینا ریل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ کف ایوان 1 شرکت مالک
115 355582 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان سرسره 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
116 355605 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژی 0 تعمیری
117 355637 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی -محور مجاری -33 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
118 356058 1399/12/10 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
119 449639 1399/12/10 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
120 543198 1399/12/10 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
121 546760 1399/12/10 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
122 546773 1399/12/10 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان فنر فنر ۴لایه ۱ شرکت مالک
123 547261 1399/12/10 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار میاندشت قاب کفش ترمز عدم واگذاری - 1 شرکت مالک
124 ۵۴۷۲۶۸ 1399/12/10 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود بوژي پیشانی ۰ تعمیری
125 ۵۴۷۴۰۷ 1399/12/10 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود بوژي پیشانی ۰ تعمیری
126 845141 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سرقائمه 0 تعمیری
ميله مثلث حافظ 0 تعمیری
127 845179 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سیستم تخلیه خرابی و شکستگی بیل- عدم واگذاری 0 تعمیری
128 845185 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سرقائمه عدم واگذاری - 0 تعمیری
129 845190 1399/12/10 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سرقائمه عدم واگذاری 0 تعمیری
گوشواره 1 شرکت مالک
130 845651 1399/12/10 - بالاست بی بار اهواز بالشتك سقفی- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
131 846098 1399/12/10 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
132 846684 1399/12/10 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
133 846877 1399/12/10 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
134 942418 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز بوژي کاسه بوژی-بوژی پارسی 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
135 942429 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز شاسي طولي-عرضی میانی واگن- در انتظار کارشناسی 0 تعمیری
136 942501 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
137 942534 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز شاسي طولي-عرضی میانی واگن- عدم واگذاری 0 تعمیری
138 942612 1399/12/10 - توکا کشش بار دار بندر امام سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
139 942698 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
140 942701 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز شاسي طولي-عرضی میانی واگن- عدم واگذاری 0 تعمیری
141 942802 1399/12/10 - توکا کشش بی بار اهواز پابند بوژي عدم واگذاری 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!