پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/7/4 الی تاریخ:1400/7/6


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147004 1400/07/04 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
2 147539 1400/07/04 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 3 شرکت مالک
3 155177 1400/07/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین گوشواره 29 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
قلاب زنجیری 1 تعمیری
4 155582 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک-ارسال 07/04- 2 شرکت مالک
گوشواره ارسال 07/04- 3 شرکت مالک
5 155592 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک-ارسال 07/04- 1 شرکت مالک
گوشواره ارسال 07/04- 3 شرکت مالک
6 155776 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک-ارسال 07/04- 1 شرکت مالک
گوشواره ارسال 07/04- 2 شرکت مالک
7 155907 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار قم چرخ و محور زدگی- تعداد و شعاع نامشخص- در انتظار تست- 0 شرکت مالک
8 245420 1400/07/04 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس-محور رومانی-35 2 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
9 245513 1400/07/04 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی وشیار چرخ- محور پارسی 33.2 یک ست + محور رومانی 33 یک ست 2 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
10 247079 1400/07/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی -محور پارسی -36 -ارسال ووصول:1400/07/06 2 شرکت مالک
11 252631 1400/07/04 - آسیا سیر ارس بار دار یزد قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
12 342512 1400/07/04 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
13 344259 1400/07/04 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک بولستر 2 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن حافظ 1 تعمیری
14 345707 1400/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
15 345996 1400/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت يونعلي 1 تعمیری
16 346589 1400/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
17 346693 1400/07/04 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت چرخ و محور ارتفاع پروفیل- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
18 347220 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی - محور پارسی -32.5 1 شرکت مالک
19 349216 1400/07/04 - توکا ریل بار دار اصفهان فنر فنر5لایه -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
20 354333 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور روسی -35 1 شرکت مالک
21 366789 1400/07/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار آپرین چرخ و محور تیزی-محور tbu شعاع:37.3 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
22 449634 1400/07/04 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
23 542503 1400/07/04 - سینا ریل بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
24 542561 1400/07/04 - سینا ریل بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
25 543262 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
26 546588 1400/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بافق فنر 4لایه-اعلام بازدید 07/06- 1 شرکت مالک
گوشواره 17 1 شرکت مالک
27 546660 1400/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد چرخ و محور گرمی سر محور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
28 546953 1400/07/04 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
29 547241 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار ازنا فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
30 547254 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار میاندشت چرخ و محور خرابی و زدگی سطح چرخ-پارسی 912-915-916-912- 4 شرکت مالک
31 547387 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی -عدم واگذاری 1 شرکت مالک
32 547494 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بوژي پیشانی بوژی -عدم واگذاری 1 تعمیری
33 547507 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اندیمشک يونعلي در انتظار کارشناسی- 1 تعمیری
34 547998 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد سیستم ترمز سینی ترمزپارسی 1 شرکت مالک
35 556603 1400/07/04 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
36 556924 1400/07/04 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود فنر فنر 8 تخت 1 شرکت مالک
37 557133 1400/07/04 - ریل کاران ورسک بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
سرسره تسمه 1 شرکت مالک
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
38 557256 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان بالشتك عدم واگذاری 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
39 557263 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O عدم واگذاری 1 تعمیری
مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
40 557323 1400/07/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان لوله هوا و اتصالات V.B.O عدم واگذاری 1 تعمیری
مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
41 557899 1400/07/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
42 557910 1400/07/04 - ریل کاران ورسک بار دار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
43 845237 1400/07/04 - بهتاش سپاهان بار دار شلمچه سیستم تخلیه جام دریچه 1 تعمیری
44 845387 1400/07/04 - بالاست بار دار شلمچه سیستم تخلیه جام دریچه 1 تعمیری
45 846186 1400/07/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق گوشواره 29 1 شرکت مالک
46 942571 1400/07/04 - توکا کشش بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست خودکار 1 تعمیری
47 147111 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سرسره تسمه 1 شرکت مالک
48 147138 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
49 147142 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
50 147245 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار میاندشت چرخ و محور لاغری پروفیل- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
51 147273 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار میاندشت بوژي شاسی اصلی 1 تعمیری
52 147290 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سرسره تسمه 1 شرکت مالک
53 147594 1400/07/05 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
54 155718 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
55 155773 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
56 155831 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
57 155908 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
58 155996 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
59 245405 1400/07/05 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
60 245496 1400/07/05 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
61 247013 1400/07/05 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
62 247218 1400/07/05 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
63 343134 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
64 344487 1400/07/05 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز در انتظار جرثقیل مالک- 1 شرکت مالک
65 346989 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
66 348492 1400/07/05 - توکا ریل بار دار اردکان قلاب والیک اصلی قلاب 1 شرکت مالک
67 349222 1400/07/05 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
68 349275 1400/07/05 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
69 349327 1400/07/05 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
70 352067 1400/07/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ- 1 تعمیری
71 352174 1400/07/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار یزد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
72 3534۵0 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی بدنه واگن شاسی 1 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
73 354339 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
74 355510 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بار دار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
75 355640 1400/07/05 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
76 364813 1400/07/05 - تجارت کوشش سپاهان بار دار یزد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
77 452781 1400/07/05 - آسیا سیر ارس بی بار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
78 542064 1400/07/05 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
79 543314 1400/07/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
80 546852 1400/07/05 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
81 147250 1400/07/06 - پارسیان ریل شرق بار دار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر- 1 شرکت مالک
82 147354 1400/07/06 - پارسیان ریل شرق بار دار قم سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
83 147459 1400/07/06 - پارسیان ریل شرق بار دار قم سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
بدنه واگن پشت تامپون- 1 تعمیری
84 155612 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
85 155874 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
سرسره تسمه 1 شرکت مالک
86 156085 1400/07/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
87 156342 1400/07/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
88 156374 1400/07/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
گوشواره 4 شرکت مالک
سرسره تسمه 1 شرکت مالک
89 156461 1400/07/06 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
90 243454 1400/07/06 - ترکیب حمل و نقل بی بار بافق آويز پاندولي 1 شرکت مالک
91 245273 1400/07/06 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام شیر هوا 1 شرکت مالک
92 245277 1400/07/06 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام بوژي پیشانی- بوژی پارسی- ارسال 07/06- 1 شرکت مالک
93 245541 1400/07/06 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام بوژي پیشانی- بوژی پارسی- ارسال 07/06- 1 شرکت مالک
94 342310 1400/07/06 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
95 342717 1400/07/06 - فولاد لجستیک بار دار قم اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
ضربه گير صفحه زیر ضربگیر 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره 1 شرکت مالک
96 343077 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی ايوان ترمز يا نرده و حفاظ صفحه مشبک کف ایوان 1 شرکت مالک
97 346812 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بار دار سیستان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
98 347055 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
99 347169 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بار دار سیستان قاب کفش ترمز آویز قاب کفش 1 شرکت مالک
100 347187 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر طول خط مشک - فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
101 348703 1400/07/06 - توکا ریل بار دار سیستان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
102 349175 1400/07/06 - توکا ریل بار دار یزد چرخ و محور طولخط جندق-لقی طوقه-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
103 349654 1400/07/06 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
104 349680 1400/07/06 - توکا ریل بار دار یزد فنر طولخط جندق-فنر 5لایه- 1 شرکت مالک
105 352603 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار چادرملو بدنه واگن پارگی کف 1 تعمیری
106 354219 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قلاب والیک زبانه برگردان 1 شرکت مالک
107 355509 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
108 355596 1400/07/06 - بهتاش سپاهان بی بار یزد سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
109 363359 1400/07/06 - متالورژی پارس بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
110 363690 1400/07/06 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
111 366276 1400/07/06 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
112 445571 1400/07/06 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه 1 تعمیری
113 542222 1400/07/06 - پرسی ایران گاز بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
114 546372 1400/07/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
115 546819 1400/07/06 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
116 557254 1400/07/06 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
117 557932 1400/07/06 - ریل کاران ورسک بی بار بافق چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
118 844451 1400/07/06 - تجارت کوشش سپاهان بی بار بافق ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
119 942485 1400/07/06 - توکا کشش بی بار قم لاترن 2 تعمیری
120 942810 1400/07/06 - توکا کشش بار دار قم فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
121 943345 1400/07/06 - توکا کشش بار دار بندر امام مخزن ذخيره هوا (فرعي R) عدم واگذاری 1 شرکت مالک
122 945099 1400/07/06 - پارسیان ریل شرق بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
123 945127 1400/07/06 - پارسیان ریل شرق بار دار قم بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!