پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/4/2 الی تاریخ:1400/4/4


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 155885 1400/04/02 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام تامپون سانحه دیده 3 شرکت مالک
2 156247 1400/04/02 - راه آهن ج .ا.ا بار دار دورود بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
3 242227 1400/04/02 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
4 245272 1400/04/02 - فولاد لجستیک بار دار میاندشت خرابی بار 1 تعمیری
شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
5 245371 1400/04/02 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور بریدگی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
6 245397 1400/04/02 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
7 245512 1400/04/02 - سایپا لجستیک بار دار سیستان شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
8 246003 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
9 246004 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
10 246012 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
11 246013 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
دستگيره با بار - خالي فاقد 1 شرکت مالک
12 246014 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
13 246020 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
14 246041 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
شیر هوا 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
15 246049 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
16 246063 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
17 246067 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
18 246073 1400/04/02 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب زنجیری تعمیر پس از تخلیه -صفحه راهنمای قلاب 1 تعمیری
19 247273 1400/04/02 - آسیا سیر ارس بار دار حسن آباد قاب کفش ترمز عدم واگذاری- آویز قاب رومانی 1 شرکت مالک
20 247464 1400/04/02 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
21 342421 1400/04/02 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
22 ۳۴۳۴۸۶ 1400/04/02 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
23 343764 1400/04/02 - بهتاش سپاهان بار دار بافق ضربه گير یو ضربگیر 1 شرکت مالک
24 344959 1400/04/02 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
25 345175 1400/04/02 - راه آهن حمل و نقل بار دار زرین شهر سیستم ترمز سوپاپ ke1 -اساسی 99/07 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
26 345745 1400/04/02 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
27 345842 1400/04/02 - راه آهن حمل و نقل بار دار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
28 346333 1400/04/02 - ریل پرداز سیر بار دار یزد گوشواره طولخط جندق- 1 شرکت مالک
29 346411 1400/04/02 - ریل پرداز سیر بار دار یزد بدنه واگن طولخط جندق-پارگی بدنه 1 تعمیری
30 346631 1400/04/02 - ریل پرداز سیر بار دار یزد بوژي طولخط جندق-شکستگی 1 شرکت مالک
31 348089 1400/04/02 - توکا ریل بار دار یزد لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
32 348242 1400/04/02 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -محور پارسی -36 1 شرکت مالک
33 348772 1400/04/02 - توکا ریل بی بار شیرازکوه چرخ و محور زدگی - محور پارسی -33 -هم شعاع 6 شرکت مالک
34 348879 1400/04/02 - توکا ریل بار دار چادرملو قاب کفش ترمز 1 تعمیری
35 349113 1400/04/02 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -34 1 شرکت مالک
36 349646 1400/04/02 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -36 1 شرکت مالک
37 449613 1400/04/02 - آسیا سیر ارس بی بار میبد ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
38 452831 1400/04/02 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
39 457103 1400/04/02 - آهن ریل کاران بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور پارسی ساده 840- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ 1 تعمیری
40 544181 1400/04/02 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سیستان قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
41 544638 1400/04/02 - راه آهن حمل و نقل بی بار سیستان سیستم ترمز حافظ خودکار 1 شرکت مالک
42 546291 1400/04/02 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
43 547090 1400/04/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان چرخ و محور تیزی - محور پارسی -33.8 1 شرکت مالک
44 547140 1400/04/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
45 547966 1400/04/02 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سیستان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
46 155655 1400/04/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان پله دوبل 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
47 155703 1400/04/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
48 155905 1400/04/03 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
49 245180 1400/04/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
50 246066 1400/04/03 - سمند ریل بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
51 254645 1400/04/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
52 342201 1400/04/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت خاموت 1 شرکت مالک
53 342266 1400/04/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک فنر فنر 4 لایه-ارسال:04/02- 1 شرکت مالک
54 342516 1400/04/03 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور مفقودی درب جعبه- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
55 343323 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
56 344494 1400/04/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
57 346013 1400/04/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
58 346288 1400/04/03 - ریل پرداز سیر بار دار سیستان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
59 348001 1400/04/03 - توکا ریل بی بار چادرملو پابند بوژي 1 شرکت مالک
60 349659 1400/04/03 - توکا ریل بی بار چادرملو سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
61 349936 1400/04/03 - توکا ریل بی بار چادرملو واليك ها والیک آویز قاب پارسی 1 شرکت مالک
62 363265 1400/04/03 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ 1 تعمیری
63 363317 1400/04/03 - متالورژی پارس بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
64 363587 1400/04/03 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 تعمیری
65 441251 1400/04/03 - سمند ریل بار دار یزد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
66 444022 1400/04/03 - سمند ریل بار دار اصفهان شیر هوا جایگاه شیر هوا 2 شرکت مالک
67 444300 1400/04/03 - سایپا لجستیک بار دار یزد چرخ و محور سطح چرخ-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
68 449636 1400/04/03 - آسیا سیر ارس بار دار سیستان ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
69 449640 1400/04/03 - آسیا سیر ارس بار دار سیستان ميله مثلث حافظ میله مثلث 2 شرکت مالک
70 449650 1400/04/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد چرخ و محور لقی - محور پارسی -32 1 شرکت مالک
71 5087132 1400/04/03 - حمل و نقل ریلی رجاء بار دار اراک چرخ و محور تیزی -محور مسافری 35.6- 2 شرکت مالک
72 543402 1400/04/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار آب نیل چرخ و محور خرابی سطح چرخ -محور رومانی بالدار- 32.3 -هم شعاع 4 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 2 تعمیری
73 544174 1400/04/03 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد چرخ و محور سطح چرخ-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
74 544402 1400/04/03 - سینا ریل بار دار اردکان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
75 546353 1400/04/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
76 546401 1400/04/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
ضربه گير صفحه ضریگیر 1 تعمیری
77 546828 1400/04/03 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
78 547137 1400/04/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
79 547820 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار آب نیل بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
چرخ و محور خرابی سطح چرخ - محور پارسی منوبلوک -32.3 1 شرکت مالک
80 547827 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار میبد يونعلي 1 تعمیری
81 547962 1400/04/03 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اردکان سیستم تعلیق والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
82 556814 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
83 556816 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان بوژي نعلی بوژی 1 تعمیری
84 556973 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث - 1 شرکت مالک
85 557000 1400/04/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان پابند بوژي 1 شرکت مالک
86 846246 1400/04/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
87 846577 1400/04/03 - آسیا سیر ارس بار دار بافق گوشواره 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!