پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/9/7 الی تاریخ:1399/9/9


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 155527 1399/09/07 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان پله تعمیر پس از تخلیه -پله دوبل 0 تعمیری
سرسره 1 شرکت مالک
2 343959 1399/09/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور روسی -34.8 1 شرکت مالک
3 345298 1399/09/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور پارسی -36 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
4 345423 1399/09/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
5 345911 1399/09/07 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور لقی - تعداد و شعاع نامشخص- منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
6 347245 1399/09/07 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور شیب چرخ - محور رومانی -35 1 شرکت مالک
7 349417 1399/09/07 - توکا ریل بار دار اردکان فنر فنر4لایه- 1 شرکت مالک
8 546908 1399/09/07 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد ضربه گير یو ضربگیر 1 شرکت مالک
9 147177 1399/09/08 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
10 147196 1399/09/08 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی 0 تعمیری
11 147203 1399/09/08 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
12 155248 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام فنر فنر 8 لایه مثبت- 1 شرکت مالک
13 155726 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن تعمیر پس از تخلیه 0 تعمیری
14 155775 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان ميله مثلث تعمیر پس از تخلیه -جایگاه حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
15 156040 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آپرین سیستم تعلیق کاسه سرفنر 3 شرکت مالک
سرسره 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
16 156074 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
17 156171 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
18 156234 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
19 156271 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک چرخ و محور لقی- رومانی بالدار 871- 1 شرکت مالک
20 156412 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 2 شرکت مالک
21 156487 1399/09/08 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک چرخ و محور لقی- رومانی بالدار 926- 1 شرکت مالک
22 245044 1399/09/08 - سمند ریل بار دار سیستان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
23 245082 1399/09/08 - سایپا لجستیک بار دار سیستان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
24 245256 1399/09/08 - فولاد لجستیک بی بار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
25 245345 1399/09/08 - سایپا لجستیک بار دار سیستان خرابی بار منتظر جرثقیل مالک 0 تعمیری
26 247058 1399/09/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور بریدگی - محور پارسی-35 4 شرکت مالک
27 253541 1399/09/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور روسی-35.7 1 شرکت مالک
28 253672 1399/09/08 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بدنه واگن درب جانبی روسی 0 تعمیری
29 254619 1399/09/08 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی -محور روسی -36.8 1 شرکت مالک
سیستم ترمز پک 14 روسی سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن والیک کورس سیلندر 1 شرکت مالک
30 342033 1399/09/08 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ ke2-ارسال و وصول۹۹.۰۹.۰۸- 1 شرکت صدر کار کیا
فنر فنر 4 لایه-ارسال وصول ۹۹.۰۹.۰۸- 1 شرکت مالک
31 342063 1399/09/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
32 342201 1399/09/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
33 342396 1399/09/08 - فولاد لجستیک بار دار کاشان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
34 342407 1399/09/08 - فولاد لجستیک بار دار تله زنگ فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
35 343671 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
36 343872 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص - منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
37 343906 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بی بار سیستان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
38 345158 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
39 345289 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار قم چرخ و محور ارتفاع پروفیل- پارسی 33.5- 1 شرکت مالک
40 345539 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم فنر فنر 4 لایه- 2 شرکت مالک
41 345763 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور رومانی -34 1 شرکت مالک
42 345876 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز لوله حصیری 1 شرکت مالک
دستگيره با بار - خالي 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
43 346330 1399/09/08 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت سررسید تعمیر اساسی 0 تعمیری
44 346802 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -32.7 1 شرکت مالک
45 347340 1399/09/08 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت بوژي ترک- در انتظار کارشناسی 0 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
46 347412 1399/09/08 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر بوژي نعلی بوژی -منتظر کارشناسی 0 تعمیری
47 349146 1399/09/08 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور عدم واگذاری -تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
48 353003 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
49 353060 1399/09/08 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي 1 شرکت مالک
50 354386 1399/09/08 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور روسی -34 1 شرکت مالک
51 354440 1399/09/08 - فولاد لجستیک بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ روسی- تازه اساسی- ارسال و وصول ۹۹.۰۹.۰۸- 1 شرکت صدر کار کیا
52 354442 1399/09/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لاغری پروفیل- تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
53 363041 1399/09/08 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
54 366165 1399/09/08 - تجارت کوشش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
55 542078 1399/09/08 - بوتان بار دار آپرین تامپون 4 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
شیر هوا جایگاه شیرهوا 0 تعمیری
56 546334 1399/09/08 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
57 546518 1399/09/08 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز قاب پارسی 1 شرکت مالک
58 546963 1399/09/08 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد چرخ و محور جعبه یاتاقان-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
59 547347 1399/09/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد چرخ و محور بریدگی-سعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
60 547428 1399/09/08 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار مازو فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
61 846211 1399/09/08 - آسیا سیر ارس بار دار بافق فنر فنر8لایه مثبت- 1 شرکت مالک
62 945090 1399/09/08 - پارسیان ریل شرق بی بار قم بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
63 155138 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم تامپون صفحه پشت تامپون 0 تعمیری
64 155195 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم ميله مثلث مفقودی حافظ- 1 شرکت مالک
65 155465 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم تامپون صفحه پشت تامپون 0 تعمیری
66 155609 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار قم ميله مثلث حافظ 0 تعمیری
67 155695 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار قم ميله مثلث حافظ 0 تعمیری
68 245049 1399/09/09 - سمند ریل بی بار حسن آباد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
69 247135 1399/09/09 - ترکیب حمل و نقل بار دار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
70 247689 1399/09/09 - ترکیب حمل و نقل بار دار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
71 253503 1399/09/09 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
72 253521 1399/09/09 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
73 254020 1399/09/09 - سمند ریل بی بار حسن آباد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
74 254077 1399/09/09 - سمند ریل بی بار حسن آباد شاسي طولي-عرضی میانی 0 تعمیری
75 342518 1399/09/09 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
76 343316 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 0 تعمیری
77 343711 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بار دار چادرملو قاب کفش ترمز 0 تعمیری
78 343821 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی سیستم ترمز خودکار ترمز- 1 شرکت مالک
79 343865 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
80 343900 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بار دار چادرملو سیستم ترمز حافظ خودکار- 1 شرکت مالک
81 344204 1399/09/09 - فولاد لجستیک بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ- 0 تعمیری
82 344497 1399/09/09 - فولاد لجستیک بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ- 0 تعمیری
83 345292 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
84 345335 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال یونی 0 تعمیری
85 345430 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنرهاي مارپيچ 1 شرکت مالک
شترگلو 1 شرکت مالک
86 345479 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 0 تعمیری
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
87 345571 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بار دار میبد ميله مثلث جایگاه حافظ- 0 تعمیری
88 345611 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
سیم تخلیه الاکلنگی سوپاپ 1 شرکت مالک
89 346342 1399/09/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
90 346463 1399/09/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ ومهره 80*18 4 شرکت مالک
91 346723 1399/09/09 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی بدنه 0 تعمیری
92 346992 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
93 347084 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
94 347184 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال یونی 0 تعمیری
95 348504 1399/09/09 - توکا ریل بی بار اردکان چرخ و محور خرابی سرمحور-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
96 348562 1399/09/09 - توکا ریل بار دار چادرملو چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
97 348579 1399/09/09 - توکا ریل بار دار اردکان قلاب سائیدگی کلگی قلاب 1 شرکت مالک
98 349027 1399/09/09 - توکا ریل بار دار اردکان ضربه گير یو ضربگیر- 1 شرکت مالک
99 349111 1399/09/09 - توکا ریل بار دار آب نیل فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
100 349663 1399/09/09 - توکا ریل بی بار چادرملو چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
101 349777 1399/09/09 - توکا ریل بار دار اردکان فنر فنر5 لایه- 2 شرکت مالک
102 352385 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار ترمز - منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
103 353091 1399/09/09 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي فاقد 1 شرکت مالک
104 354435 1399/09/09 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
105 355676 1399/09/09 - بهتاش سپاهان بار دار بافق ضربه گير 1 شرکت مالک
106 363008 1399/09/09 - فولاد لجستیک بی بار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
107 363786 1399/09/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر سیستم ترمز دسته شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
108 363869 1399/09/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر بدنه واگن سانحه دیده - منتظر کارشناسی 0 شرکت مالک
109 363894 1399/09/09 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر سیستم ترمز فاقد شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
110 364018 1399/09/09 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی بدنه 0 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
111 366534 1399/09/09 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور ارتفاع پروفیل - تعداد و شعاع نامشخص -منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
112 543218 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار آب نیل شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
113 546674 1399/09/09 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
114 546892 1399/09/09 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
115 547047 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار قم ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر- 1 شرکت مالک
116 547193 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد فنر فنر 8لایه منفی- 1 شرکت مالک
117 547214 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار یزد گوشواره 17 1 شرکت مالک
118 547318 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
119 547354 1399/09/09 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
120 556503 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بی بار بافق قلاب صفحه روی قلاب- 0 تعمیری
121 556786 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار آب نیل قاب کفش ترمز 0 تعمیری
پيچ ، پرچ و مهره ها پیچ ومهره 80*18 2 شرکت مالک
122 557100 1399/09/09 - ریل کاران ورسک بی بار قم سیستم ترمز میله کولیس 1 شرکت مالک
123 557684 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار یزد فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
124 557823 1399/09/09 - راه آهن ج .ا.ا بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
125 842026 1399/09/09 - توکا کشش بی بار کاشان چرخ و محور فاقد درپوش مجاری -تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
126 845834 1399/09/09 - تجارت کوشش سپاهان بار دار سیستان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
127 845896 1399/09/09 - تجارت کوشش سپاهان بار دار سیستان لوله هوا و اتصالات V.B.O 0 تعمیری
128 942402 1399/09/09 - توکا کشش بی بار کاشان چرخ و محور لقی- تعدادو شعاع نامشخص - منتظر کارشناس 0 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!