پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/9/14 الی تاریخ:1400/9/16


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147528 1400/09/14 - پارسیان ریل شرق بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
2 155169 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بی بار میاندشت بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
3 155213 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بی بار میاندشت سرقائمه 1 تعمیری
4 155825 1400/09/14 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
5 156250 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 3 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
6 156321 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بی بار میاندشت بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
7 156349 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- 3 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک پارسی 2 شرکت مالک
8 156399 1400/09/14 - راه آهن ج .ا.ا بی بار میاندشت چرخ و محور خرابی سطح چرخ -شعاع و تعداد نا مشخص- 0 شرکت مالک
9 1806007 1400/09/14 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار اندیمشک چرخ و محور تیزی مسافری- در انتظار جرثقیل مالک- 1 شرکت مالک
10 345017 1400/09/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور رومانی -35 1 شرکت مالک
11 346301 1400/09/14 - ریل پرداز سیر بی بار قم گوشواره 2 شرکت مالک
فنرهاي مارپيچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
12 347464 1400/09/14 - ریل پرداز سیر بار دار یزد فنر طولخط نی باد-فنر 8لایه تخت-ارسال:09/15- 1 شرکت مالک
13 348759 1400/09/14 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
14 352530 1400/09/14 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 تعمیری
15 354306 1400/09/14 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور تیزی-محور روسی شعاع 36/4-ارسال:09/14-وصول در یزد:09/14-در انتظار اعزام به یزد- 1 شرکت مالک
16 363008 1400/09/14 - فولاد لجستیک بی بار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
17 363409 1400/09/14 - متالورژی پارس بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور روسی -37.2 1 شرکت مالک
18 364778 1400/09/14 - آذر کیا تجارت بار دار اصفهان شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
19 546282 1400/09/14 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد پابند بوژي پیچ و مهره پابند 1 شرکت مالک
20 546308 1400/09/14 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد واليك ها والیک آویز قاب - 1 شرکت مالک
21 546341 1400/09/14 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار میبد پابند بوژي پیچ و مهره پابند 1 شرکت مالک
22 547420 1400/09/14 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز خودکار 2A600 1 شرکت مالک
واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
23 547540 1400/09/14 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سربندر فنر 1 شرکت مالک
24 547774 1400/09/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ KE1 -ارسال:1400/09/15 1 شرکت صدر کار کیا
واليك ها والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
25 556802 1400/09/14 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان قلاب قلاب یونی -منتظر کارشناسی 0 شرکت مالک
26 557183 1400/09/14 - ریل کاران ورسک بی بار قم پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
قلاب صفحه روی قلاب 1 تعمیری
27 943411 1400/09/14 - توکا کشش بار دار میاندشت چرخ و محور لاغری پروفیل- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
28 147178 1400/09/15 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
29 147225 1400/09/15 - پارسیان ریل شرق بی بار اراک چرخ و محور جعبه یاتاقان-محور رومانی 922 1 شرکت مالک
30 147410 1400/09/15 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین بوژي پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
31 147542 1400/09/15 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین بوژي پارسی 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
32 155447 1400/09/15 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم گوشواره 29 1 شرکت مالک
33 245185 1400/09/15 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اصفهان سیستم ترمز فاقد والیک خودکار ترمز 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
34 247141 1400/09/15 - ترکیب حمل و نقل بار دار سیستان واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
35 247535 1400/09/15 - برادران مجد پور بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
36 254035 1400/09/15 - سمند ریل بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
37 343418 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک سیستم ترمز 1 تعمیری
38 345019 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
39 345048 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم يونعلي 1 تعمیری
40 345686 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3A600 1 شرکت صدر کار کیا
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار + اشکی 1 شرکت مالک
شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
41 345834 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
بدنه واگن ورق 50*40 1 شرکت مالک
42 345933 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3A600 -اساسی 99/12 1 شرکت مالک
سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
43 346983 1400/09/15 - بهتاش سپاهان بار دار سیستان چرخ و محور تیزی- محور پارسی -34.2 1 شرکت مالک
44 347296 1400/09/15 - ریل پرداز سیر بار دار اراک فنر فنر 8 لایه تخت-ارسال:09/15- 1 شرکت مالک
45 348019 1400/09/15 - توکا ریل بی بار چادرملو فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
46 348101 1400/09/15 - توکا ریل بار دار سیستان چرخ و محور بریدگی -محور پارسی -36 6 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
47 348267 1400/09/15 - توکا ریل بار دار سیستان قلاب قلاب یونی کوپلر -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
48 348854 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی- 36 1 شرکت مالک
49 349010 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
50 349345 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -34 1 شرکت مالک
51 349451 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
52 349578 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
53 349714 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
54 349873 1400/09/15 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
55 352282 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار روسی -ارسال:1400/09/15 1 شرکت صدر کار کیا
56 353052 1400/09/15 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
57 364759 1400/09/15 - آذر کیا تجارت بی بار زرین شهر پله دوبل 1 شرکت مالک
قلاب جایگاه بزرگ دستگیره انفصال روسی 1 شرکت مالک
58 365378 1400/09/15 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 تعمیری
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
59 366578 1400/09/15 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر پله دوبل 1 شرکت مالک
60 367213 1400/09/15 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
61 451010 1400/09/15 - بیکران قشم بار دار کاشان خرابی بار در انتظار تامین جرثقیل توسط مالک 1 تعمیری
62 451366 1400/09/15 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
63 451568 1400/09/15 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
64 542027 1400/09/15 - پرسی ایران گاز بار دار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - محور رومانی بالدار -33 2 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
65 542066 1400/09/15 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
66 542508 1400/09/15 - سینا ریل بار دار قم قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
67 543063 1400/09/15 - سینا ریل بار دار آپرین فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز قاب پارسی 4 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
68 546252 1400/09/15 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار قم قاب کفش ترمز 3 شرکت مالک
69 546812 1400/09/15 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان سیستم ترمز سوپاپ ke2 1 شرکت مالک
70 546835 1400/09/15 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
71 547639 1400/09/15 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
72 557095 1400/09/15 - ریل کاران ورسک بی بار اراک چرخ و محور لقی-محور رومانی 864 1 شرکت مالک
73 844429 1400/09/15 - تجارت کوشش سپاهان بار دار بافق لوله هوا و اتصالات V.B.O طول خط سه چاهون- 1 تعمیری
74 846165 1400/09/15 - آسیا سیر ارس بار دار بافق ميله مثلث طولخط بیشه در-جایگاه حافظ- 1 تعمیری
75 846524 1400/09/15 - آسیا سیر ارس بار دار بافق واليك ها طولخط بیشه در-والیک آویز قاب - 1 شرکت مالک
76 846677 1400/09/15 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم تعلیق طول خط بیشه در-والیک سر فنر- 1 شرکت مالک
77 156138 1400/09/16 - راه آهن ج .ا.ا بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
78 245405 1400/09/16 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
79 245425 1400/09/16 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
80 245465 1400/09/16 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد سیم تخلیه کوتاه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
81 245498 1400/09/16 - سایپا لجستیک بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
82 342375 1400/09/16 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر- 1 شرکت مالک
83 348814 1400/09/16 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
84 349533 1400/09/16 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
85 352212 1400/09/16 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود آويز پاندولي 1 شرکت مالک
86 352373 1400/09/16 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود قلاب ضربگیر قلاب روسی 1 شرکت مالک
87 352545 1400/09/16 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
88 353134 1400/09/16 - راه آهن حمل و نقل بی بار اراک چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
89 356070 1400/09/16 - فولاد لجستیک بار دار کاشان چرخ و محور زدگی- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
90 362677 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
91 449634 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
92 449670 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
93 449729 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
94 543127 1400/09/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
95 543311 1400/09/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اراک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
96 546028 1400/09/16 - سینا ریل بار دار اراک سیستم ترمز 1 تعمیری
97 546800 1400/09/16 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار اراک چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
98 547988 1400/09/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اراک سیستم ترمز 1 تعمیری
99 557906 1400/09/16 - ریل کاران ورسک بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
100 846193 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب زبانه کوچک وبزرگ قلاب ویلسون هندی 1 شرکت مالک
101 846272 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي سرقائمه بوژی 1 تعمیری
102 846336 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی- تعدا و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
103 846756 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
104 846813 1400/09/16 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!