پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/5/16 الی تاریخ:1399/5/18


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147033 1399/05/16 - پارسیان ریل شرق بی بار قم تامپون صفحه پشت تامپون- 0 تعمیری
2 147051 1399/05/16 - پارسیان ریل شرق بی بار سیوند سیستم تعلیق والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
3 147364 1399/05/16 - پارسیان ریل شرق بی بار قم قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
4 147595 1399/05/16 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک پابند بوژي پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
5 156027 1399/05/16 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند سیستم تعلیق والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
6 156448 1399/05/16 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سیوند بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
7 243239 1399/05/16 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار یزد چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
8 247015 1399/05/16 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد چرخ و محور زدگی چرخ - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
9 247025 1399/05/16 - ترکیب حمل و نقل بار دار بافق لاترن لاترن کامل 1 شرکت مالک
10 247152 1399/05/16 - آسیا سیر ارس بار دار یزد فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
11 342191 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار قم خرابی بار 0 تعمیری
12 342337 1399/05/16 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
13 342456 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب سوخته 0 تعمیری
14 342488 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب سوخته 0 تعمیری
15 342606 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار قم آويز پاندولي 1 شرکت مالک
16 342712 1399/05/16 - فولاد لجستیک بی بار دورود اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
17 342724 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار بافق آويز پاندولي طولخط بیشه در- 1 شرکت مالک
18 344029 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
19 344114 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير ضربگیر روسی 1 شرکت مالک
20 345738 1399/05/16 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر تامپون 0 تعمیری
21 345809 1399/05/16 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی محور - شعاع نامشخص 1 شرکت مالک
22 354316 1399/05/16 - بهتاش سپاهان بی بار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
23 356014 1399/05/16 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
24 356066 1399/05/16 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو قاب کفش ترمز والیک آویز قاب- 1 شرکت مالک
25 363155 1399/05/16 - فولاد لجستیک بار دار بافق آويز پاندولي طولخط بیشه در- 1 شرکت مالک
26 543059 1399/05/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
27 546397 1399/05/16 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
28 546415 1399/05/16 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار یزد بوژي 1 شرکت مالک
29 547197 1399/05/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق قاب کفش ترمز 0 تعمیری
30 547244 1399/05/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان بوژي پیشانی بوژی 1 شرکت مالک
31 547334 1399/05/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
32 547354 1399/05/16 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اراک ضربه گير یو ضربگیر رینگ فدر- 1 شرکت مالک
33 556515 1399/05/16 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک لاترن 1 شرکت مالک
34 556554 1399/05/16 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اصفهان بوژي پیشانی بوژی 1 شرکت مالک
35 557593 1399/05/16 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اراک فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
36 557815 1399/05/16 - راه آهن حمل و نقل بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 0 شرکت مالک
37 846111 1399/05/16 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان اهرم بندي زير واگن والیک اهرم بندی 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
38 846819 1399/05/16 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
39 856097 1399/05/16 - آسیا سیر ارس بار دار یزد سیستم ترمز سینی ترمز- 1 شرکت مالک
40 942445 1399/05/16 - توکا کشش بار دار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
41 942784 1399/05/16 - توکا کشش بار دار دورود فنر فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
42 147459 1399/05/17 - پارسیان ریل شرق بار دار کاشان سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
43 245078 1399/05/17 - سایپا لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور طول خط مد آباد- لقی طوقه 0 شرکت مالک
44 245391 1399/05/17 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
45 346508 1399/05/17 - ریل پرداز سیر بار دار اصفهان قلاب زبانه قلاب 0 تعمیری
46 346776 1399/05/17 - ریل پرداز سیر بار دار اصفهان گوشواره 1 شرکت مالک
47 346809 1399/05/17 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
48 347298 1399/05/17 - ریل پرداز سیر بار دار اصفهان چرخ و محور بریدگی محور- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
49 347495 1399/05/17 - ریل پرداز سیر بار دار اصفهان فنر 1 شرکت مالک
50 364842 1399/05/17 - تجارت کوشش سپاهان بی بار اصفهان قلاب زبانه قلاب 0 تعمیری
51 366631 1399/05/17 - تجارت کوشش سپاهان بار دار اصفهان چرخ و محور خرابی سطح چرخ- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
52 543218 1399/05/17 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
53 247086 1399/05/18 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد بالشتك 1 شرکت مالک
54 252628 1399/05/18 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
55 265105 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
56 265109 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
57 265117 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
58 265136 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
59 343349 1399/05/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
60 345187 1399/05/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی- شعاع نامشخص 1 شرکت مالک
61 345335 1399/05/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز سیم تخلیه 1 شرکت مالک
62 345983 1399/05/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 0 تعمیری
63 346666 1399/05/18 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
شیر هوا دستگیره شیر هوا 1 شرکت مالک
64 346699 1399/05/18 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
65 346910 1399/05/18 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
66 346943 1399/05/18 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز نشتی سوپاپ 1 شرکت مالک
67 346982 1399/05/18 - بهتاش سپاهان بار دار زرین شهر سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
68 347056 1399/05/18 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
69 348627 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز 0 تعمیری
70 349400 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم ترمز خودکار ترمز 1 شرکت مالک
71 349817 1399/05/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 5 لایه 1 شرکت مالک
72 352540 1399/05/18 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر جانبی 1 شرکت مالک
73 353543 1399/05/18 - سینا ریل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز 0 تعمیری
74 364813 1399/05/18 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر شمشیرک جام شمشیرک 0 تعمیری
75 365415 1399/05/18 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
76 366130 1399/05/18 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر بدنه واگن پارگی بدنه 0 تعمیری
77 366434 1399/05/18 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
78 366720 1399/05/18 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور شیب چرخ - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
79 367145 1399/05/18 - صفا ریل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن احیا ریل ایرانیان 0 تعمیری
80 449614 1399/05/18 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!