پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1399/10/28 الی تاریخ:1399/10/30


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147430 1399/10/28 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر فنر 4 لایه-ارسال و وصول:10/29- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
2 147431 1399/10/28 - پارسیان ریل شرق بی بار آپرین سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 0 تعمیری
3 147582 1399/10/28 - پارسیان ریل شرق بی بار اصفهان اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
پله دوبل 1 شرکت مالک
4 155601 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ میله مثلث 1 شرکت مالک
5 155644 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 2 شرکت مالک
صليب 2 شرکت مالک
6 155646 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
سیستم ترمز تست سوپاپ 0 تعمیری
7 155681 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان قاب کفش ترمز 0 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 0 تعمیری
8 155833 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 1 شرکت مالک
صليب 3 شرکت مالک
9 156173 1399/10/28 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعداد و شعاع نامشخص - منتظر کارشناسی 0 شرکت مالک
10 156217 1399/10/28 - راه آهن ج .ا.ا بار دار کاشان چرخ و محور زدگی - محور پارسی بالدار -36.5 1 شرکت مالک
11 243396 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
12 243459 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
13 245014 1399/10/28 - سمند ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
14 245027 1399/10/28 - سمند ریل بار دار کاشان چرخ و محور لقی - محور پارسی -33.2 1 شرکت مالک
15 245071 1399/10/28 - سایپا لجستیک بی بار آپرین قاب کفش ترمز قاب پارسیa 0 تعمیری
قاب کفش ترمز قاب پارسی b 3 شرکت مالک
16 245376 1399/10/28 - سایپا لجستیک بار دار کاشان بوژي بوژی پارسی 1 شرکت مالک
17 247026 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد فنر 1 شرکت مالک
18 247042 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد لاترن 1 شرکت مالک
19 247116 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد لاترن 1 شرکت مالک
20 247218 1399/10/28 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
21 ۲۴۷۳۶۴ 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بار دار یزد چرخ و محور تیزی پروفیل -شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
22 253554 1399/10/28 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
23 342373 1399/10/28 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی-محور پارسی شعاع 33/5- 1 شرکت مالک
24 ۳۴۲۵۰۷ 1399/10/28 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو چرخ و محور تیزی-محور پارسی شعاع 33/5- 1 شرکت مالک
25 342609 1399/10/28 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور اتمام مونوبلوک- تعداد و شعاع نامشخص- 0 شرکت مالک
26 343236 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد گوه 1 شرکت مالک
27 ۳۴۳۷۸۹ 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بار دار یزد ضربه گير ۱ شرکت مالک
28 344238 1399/10/28 - فولاد لجستیک بار دار قم بولستر 2 شرکت مالک
كاسه سقفی 2 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
29 345995 1399/10/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا عدم واگذاری-جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
30 346923 1399/10/28 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر ايوان ترمز يا نرده و حفاظ عدم واگذاری 0 تعمیری
سیستم ترمز دستی 0 تعمیری
31 ۳۴۸۶۴۳ 1399/10/28 - توکا ریل بی بار اردکان قلاب والیک قلاب 1 شرکت مالک
32 349881 1399/10/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور پاشش گریس-تعداد و شعاع نامشخص-منتظر کارشناس 0 شرکت مالک
33 352192 1399/10/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر آويز پاندولي عدم واگذاری 1 شرکت مالک
34 363144 1399/10/28 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو سیستم ترمز حافظ خودکار 1 شرکت مالک
35 363175 1399/10/28 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي 1 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن تخته اهرم بندی 1 شرکت مالک
36 363196 1399/10/28 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز سیلندر روسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ روسی 1 شرکت مالک
37 366211 1399/10/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور عدم واگذاری -تیزی - محور روسی -36.8 1 شرکت مالک
38 366622 1399/10/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر چرخ و محور عدم واگذاری -شیب چرخ - محور روسی-37.8 2 شرکت مالک
39 366704 1399/10/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر استنسیل عدم واگذاری 0 تعمیری
40 ۴۴۵۵۹۲ 1399/10/28 - آسیا سیر ارس بی بار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث ۱ شرکت مالک
41 449519 1399/10/28 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز