پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/8/3 الی تاریخ:1400/8/5


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140527 1400/08/03 - سمند ریل بی بار آپرین لوله هوا و اتصالات V.B.O لوله لاستیکی رابط هوا 1 شرکت مالک
قلاب زنجیری 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
2 147299 1400/08/03 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام قاب کفش ترمز وصول 08/05- 2 شرکت مالک
3 147416 1400/08/03 - پارسیان ریل شرق بار دار کاشان چرخ و محور لقی - محور رومانی -33 1 شرکت مالک
فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
4 155579 1400/08/03 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
5 155586 1400/08/03 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
6 155600 1400/08/03 - بهتاش سپاهان بار دار اراک سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
7 155891 1400/08/03 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بالشتك فنر بالشتک -تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
8 245424 1400/08/03 - سایپا لجستیک بار دار آپرین بالشتك بالشتک ارتالونی سقفی 1 شرکت مالک
9 345125 1400/08/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار سیستان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
10 345518 1400/08/03 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
قلاب زبانه کوچک قلاب یونی 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیرهوا پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی روانکاری ترمز دستی+مهره لاترن 1 تعمیری
11 345520 1400/08/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص - تاائید نشد 1400/08/04 0 شرکت مالک
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
12 346655 1400/08/03 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
13 346993 1400/08/03 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد بالشتك بالشتک سقفی 1 شرکت مالک
14 348400 1400/08/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی -محور پارسی -36 1 شرکت مالک
15 349239 1400/08/03 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
16 441424 1400/08/03 - پویا ترابر پیشتاز بار دار یزد قاب کفش ترمز دوبل 6 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی فلکه ترمزدستی 1 شرکت مالک
17 449626 1400/08/03 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد ميله مثلث جایگاه حافظ میله مثلث 1 تعمیری
18 451031 1400/08/03 - بیکران قشم بار دار بافق فنر فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
19 451277 1400/08/03 - پویا ترابر پیشتاز بار دار بافق فنر فنر 5 لایه- 1 شرکت مالک
20 545556 1400/08/03 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیستم ترمز خودکار2a600 1 شرکت مالک
21 557899 1400/08/03 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
22 147075 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بار دار اراک سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
23 147091 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
24 147095 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي شاسی عرضی اصلی-بوژی پارسی با پابند 4 سوراخه- 1 شرکت مالک
25 147283 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بار دار بندر امام بوژي پیشانی 1 تعمیری
26 147332 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی-محور رومانی 34.3-محور پارسی 33.2- 2 شرکت مالک
فنر فنر 8لایه منفی 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
27 147472 1400/08/04 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 2 تعمیری
شیر هوا دسته شیر هوا 1 شرکت مالک
سیم تخلیه بلند 1 شرکت مالک
28 155715 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
29 155740 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
30 155748 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
31 156149 1400/08/04 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
صليب 1 شرکت مالک
32 156273 1400/08/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
33 156277 1400/08/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
34 156425 1400/08/04 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
35 243468 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد شیر هوا 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O لوله اصلی هوا 50 سانتی متر 1 شرکت مالک
36 245007 1400/08/04 - سمند ریل بار دار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
37 245436 1400/08/04 - سایپا لجستیک بی بار کاشان چرخ و محور زدگی - محور پارسی -35.8 3 شرکت مالک
38 247005 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
39 247047 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
40 247057 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد تامپون منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
41 247075 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
42 247609 1400/08/04 - راه آهن ج .ا.ا بی بار دورود بدنه واگن راه اهن ج.ا.ا-درب جانبی 1 تعمیری
43 252701 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد مخزن ذخيره هوا (فرعي R) لوله فرعی مخزن هوا 1 شرکت مالک
44 253509 1400/08/04 - ترکیب حمل و نقل بی بار حسن آباد سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
45 342346 1400/08/04 - فولاد لجستیک بار دار آپرین لاترن لاترن کامل 1 شرکت مالک
قلاب دستگیره انفصال یونی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
قلاب سنگ نگهدارنده انفصال 1 شرکت مالک
46 343023 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی آويز پاندولي 1 شرکت مالک
47 343511 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
48 343948 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی آويز پاندولي 1 شرکت مالک
49 345626 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین ضربه گير یو و ضربگیر کامل رینگفدر 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
شیر هوا دسته شیرهوا پارسی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
50 345781 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
51 345797 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - محور رومانی -36 1 شرکت مالک
52 345842 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
53 346409 1400/08/04 - ریل پرداز سیر بی بار آپرین بوژي پیشانی ab 2 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی جایگاه ترمز دستی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
54 346729 1400/08/04 - ریل پرداز سیر بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
55 348124 1400/08/04 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
56 348404 1400/08/04 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی -35.5 1 شرکت مالک
57 348537 1400/08/04 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - محور پارسی-35 1 شرکت مالک
58 349582 1400/08/04 - توکا ریل بار دار حسن آباد آويز پاندولي فنر5لایه 1 شرکت مالک
59 352196 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
60 352252 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت اهرم بندي زير واگن والیک اهرم 3 سوراخه 1 شرکت مالک
61 352683 1400/08/04 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 تعمیری
62 364623 1400/08/04 - سینا ریل بار دار چادرملو سیستم ترمز حافظ خودکار- 1 شرکت مالک
63 366143 1400/08/04 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
64 441204 1400/08/04 - سمند ریل بار دار اصفهان فنر تعمیر پس از تخلیه 1 شرکت مالک
65 441269 1400/08/04 - سمند ریل بار دار اصفهان چرخ و محور زدگی - تعداد وشعاع نامشخص -تعمیر پس از تخلیه 0 شرکت مالک
فنر فنر 5لایه 1 شرکت مالک
شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
پله تکی 1 تعمیری
66 449605 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
67 543159 1400/08/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - تعداد وشعاع نامشخص 0 شرکت مالک
68 543286 1400/08/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان سیستم ترمز سیلندر ترمز 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
69 547148 1400/08/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
70 547263 1400/08/04 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
71 547827 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
72 556818 1400/08/04 - راه آهن حمل و نقل بی بار اصفهان فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک پارسی 1 شرکت مالک
73 846016 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه طولخط بیشه در- 1 تعمیری
74 846622 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سیستم ترمز طولخط بیشه در-میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
75 846733 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق قاب کفش ترمز طولخط بیشه در- 1 تعمیری
76 856043 1400/08/04 - آسیا سیر ارس بار دار بافق سرقائمه طولخط بیشه در- 1 تعمیری
77 945028 1400/08/04 - فولاد لجستیک بار دار قم سیستم ترمز wm10- 2 شرکت مالک
پله 1 تعمیری
قلاب دستگیره انفصال 1 تعمیری
78 140503 1400/08/05 - سمند ریل بار دار سمنگان واليك ها والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
79 147263 1400/08/05 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
شیر هوا واشر خروسکی 1 شرکت مالک
80 155605 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 تعمیری
بالشتك صلیبی 1 تعمیری
81 155673 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان سیستم ترمز فاقد سوپاپ wm10 2 شرکت مالک
82 155722 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بار دار بندر امام لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
83 155779 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ wm10 2 شرکت مالک
84 156019 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان سیستم ترمز فاقد سوپاپ wm10 2 شرکت مالک
85 156155 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 شرکت مالک
لاترن 1 تعمیری
86 156251 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
ميله مثلث حافظ 1 تعمیری
بدنه واگن دستگیره 1 تعمیری
87 156335 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان سیستم ترمز فاقد سوپاپ wm10 2 شرکت مالک
بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
88 156336 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
89 156447 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
90 156486 1400/08/05 - راه آهن ج .ا.ا بار دار بندر امام بالشتك فنر بالشتک- 1 شرکت مالک
91 242298 1400/08/05 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد قلاب دستگیره انفصال روسی 1 تعمیری
92 243398 1400/08/05 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام قلاب دستگیره انفصال روسی 1 شرکت مالک
قلاب براکت کوچک روسی- 1 شرکت مالک
بدنه واگن 40*40*10 (جهت شاسی واگن) 1 شرکت مالک
93 252760 1400/08/05 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بدنه واگن کف واگن 1 تعمیری
94 342191 1400/08/05 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت چرخ و محور لقی- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
95 342259 1400/08/05 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت فنر 8 لایه منفی- 1 شرکت مالک
96 343045 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 تعمیری
97 343354 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر پله دوبل 1 شرکت مالک
98 343409 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز حافظ خودکار 1 شرکت مالک
99 343482 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر ميله مثلث جایگاه حافظ میله مثلث 1 تعمیری
100 343488 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 2 تعمیری
101 343505 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
102 343710 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 تعمیری
سیستم ترمز شیر قطع و وصل سوپاپ 1 شرکت مالک
103 343738 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی آويز پاندولي 1 شرکت مالک
104 343869 1400/08/05 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی چرخ و محور ارتفاع پروفیل-محور روسی شعاع 33/2- 1 شرکت مالک
105 344068 1400/08/05 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره 1 شرکت مالک
106 344202 1400/08/05 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
107 345055 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي بوژی رومانی جدید 1 شرکت مالک
لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 تعمیری
108 345286 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
109 345346 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر بوژي ترک بوژی - منتظر کارشناسی 0 شرکت مالک
110 345444 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
111 345684 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
112 345751 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار اصفهان فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
113 345755 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بار دار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
114 346044 1400/08/05 - ریل پرداز سیر بار دار ورزنه فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
115 347346 1400/08/05 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
بدنه واگن دستگیره 1 تعمیری
فنرهاي مارپيچ جایگاه 1 تعمیری
116 347509 1400/08/05 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک بوژي راهنمای جعبه یاتاقان- در انتظار کارشناسی 1 تعمیری
117 348800 1400/08/05 - توکا ریل بار دار چادرملو سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
118 349035 1400/08/05 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز آویز قاب پارسی 1 شرکت مالک
119 349370 1400/08/05 - توکا ریل بار دار چادرملو لوله هوا و اتصالات V.B.O 1 شرکت مالک
120 349539 1400/08/05 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
121 352164 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
122 353225 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
123 365363 1400/08/05 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست سوپاپ 1 تعمیری
124 366130 1400/08/05 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
125 445542 1400/08/05 - آسیا سیر ارس بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
126 449628 1400/08/05 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
127 449639 1400/08/05 - آسیا سیر ارس بی بار حسن آباد بوژي پیشانی بوژیa-b 2 تعمیری
128 542024 1400/08/05 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 تعمیری
قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
129 542231 1400/08/05 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان بوژي سرقائمه بوژی 1 تعمیری
130 543082 1400/08/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
131 543318 1400/08/05 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
132 544251 1400/08/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن تخته اهرم 1 شرکت مالک
133 556580 1400/08/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
134 556809 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک 1 شرکت مالک
135 556837 1400/08/05 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
136 557141 1400/08/05 - ریل کاران ورسک بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
137 557657 1400/08/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بار دار اردکان قلاب صفحه قلاب 1 شرکت مالک
138 557861 1400/08/05 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار سمنگان گوشواره 1 شرکت مالک
139 842035 1400/08/05 - توکا کشش بی بار اندیمشک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 تعمیری
140 943211 1400/08/05 - توکا کشش بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
شیر هوا دستگیره 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!