پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/2/17 الی تاریخ:1400/2/19


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 147298 1400/02/17 - پارسیان ریل شرق بی بار قم قاب کفش ترمز 2 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
2 155566 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 4 شرکت مالک
3 155725 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز فنرهاي مارپيچ طول خط مرودشت -فنر مارپیچ کوچک 1 شرکت مالک
4 155760 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 3 شرکت مالک
5 155782 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 2 شرکت مالک
6 155823 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز فنرهاي مارپيچ طول خط مرودشت -فنر مارپیچ بزرگ 1 شرکت مالک
7 155826 1400/02/17 - بهتاش سپاهان بی بار شیراز بالشتك طول خط مرودشت - فنر بالشتک 3 شرکت مالک
8 247005 1400/02/17 - ترکیب حمل و نقل بار دار اصفهان بوژي بوژی رومانی 1 شرکت مالک
9 546135 1400/02/17 - سینا ریل بار دار قم فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
10 140663 1400/02/18 - سمند ریل بی بار شیراز بدنه واگن 1 تعمیری
11 140684 1400/02/18 - سمند ریل بی بار شیراز بدنه واگن 1 تعمیری
12 140708 1400/02/18 - سمند ریل بی بار شیراز بدنه واگن 1 تعمیری
13 147454 1400/02/18 - پارسیان ریل شرق بی بار اندیمشک فنر 4 لایه- ارسال 02/18- 2 شرکت مالک
سیم تخلیه 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
14 155220 1400/02/18 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم قلاب زنجیری مفقودی- 1 شرکت مالک
تامپون سپر بزرگ- 1 شرکت مالک
15 155892 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بار دار اراک چرخ و محور لقی-محور بالدار رومانی 867- 2 شرکت مالک
16 156393 1400/02/18 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین بدنه واگن درب جانبی 1 شرکت مالک
بدنه واگن ریل درب 1 شرکت مالک
17 242105 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
18 242248 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بار دار میبد قاب کفش ترمز 1 تعمیری
19 245287 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار میاندشت قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
20 246029 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب دهانه قلاب -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
21 246035 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
22 246051 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب دهانه قلاب -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
23 246056 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
24 246058 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان چرخ و محور پاشش گریس - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
25 246066 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
26 246078 1400/02/18 - سمند ریل بار دار اصفهان قاب کفش ترمز پارسی 1 تعمیری
27 246081 1400/02/18 - سمند ریل بی بار اصفهان قلاب دهانه قلاب -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
28 247026 1400/02/18 - ترکیب حمل و نقل بار دار یزد فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
29 247227 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بار دار میبد خرابی بار 1 تعمیری
30 247409 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
چرخ و محور لقی-محور پارسی ۹۱۵ 1 شرکت مالک
31 247469 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار اراک چرخ و محور تیزی-محور پارسی 870 1 شرکت مالک
32 247823 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار اراک چرخ و محور لقی-محور رومانی 870- 1 شرکت مالک
33 342002 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو فنر فنر4لایه- 1 شرکت مالک
34 342065 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار دورود بوژي بوژی پارسی-ارسال:02/18- 1 شرکت مالک
35 342102 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 2 شرکت مالک
36 342155 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
37 342294 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار قم چرخ و محور لقی- رومانی 34- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ 1 تعمیری
38 342309 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور لقی-محور پارسی 895-ارسال:02/18 2 شرکت مالک
39 342329 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 2 شرکت مالک
40 342376 1400/02/18 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو فنر فنر 4لایه- 1 شرکت مالک
41 342485 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار دورود تامپون 2 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
42 343635 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور شیار چرخ - محور روسی -34 1 شرکت مالک
43 343727 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
44 344321 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير روسی- تازه اساسی - 1 شرکت مالک
45 344436 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
46 344598 1400/02/18 - فولاد لجستیک بی بار چادرملو ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
47 345230 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار اردکان اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
48 345231 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین بالشتك بالشتک پارسی 2 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
شیر هوا دسته شیرهوا 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
49 345438 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
50 345457 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار اردکان قاب کفش ترمز والیک آویز قاب- 1 شرکت مالک
بدنه واگن پوسیدگی کف 1 تعمیری
51 346379 1400/02/18 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
52 346608 1400/02/18 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
53 346873 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
54 347162 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
55 347455 1400/02/18 - ریل پرداز سیر بی بار اردکان ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
56 348023 1400/02/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
57 348758 1400/02/18 - توکا ریل بی بار چادرملو سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
58 349129 1400/02/18 - توکا ریل بی بار حسن آباد لاترن لاترن کامل 1 شرکت مالک
59 349160 1400/02/18 - توکا ریل بی بار چادرملو شاسي طولي-عرضی میانی 1 تعمیری
60 352079 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور لاغری پروفیل- روسی به شعاع ۳۵/۵- 1 شرکت مالک
61 352095 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز آویز قاب 1 شرکت مالک
62 352231 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
63 352278 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت چرخ و محور تیزی-روسی به شعاع ۳۳/۸- 1 شرکت مالک
64 353076 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت آويز پاندولي 1 شرکت مالک
65 353447 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
66 354323 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار گندله سازی شیر هوا 1 شرکت مالک
67 355783 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -34.5 1 شرکت مالک
68 363040 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار اراک چرخ و محور گرمی سرمحور-محور روسی 897 1 شرکت مالک
69 363060 1400/02/18 - فولاد لجستیک بار دار چادرملو آويز پاندولي 1 شرکت مالک
70 445523 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بی بار اردکان گوشواره 29- 1 شرکت مالک
71 445588 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
72 445619 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بی بار یزد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
73 449605 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بار دار میبد سرقائمه 1 تعمیری
شاهنگ خاموت شاهنگ 1 شرکت مالک
74 452785 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بار دار میبد بوژي پیچ و مهره کاسه بوژی 1 شرکت مالک
75 452806 1400/02/18 - آسیا سیر ارس بی بار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
76 457032 1400/02/18 - آهن ریل کاران بار دار اندیمشک فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
ستون بلند 2 تعمیری
77 5087106 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی رجاء بی بار اراک چرخ و محور تیزی-شعاع:35 1 شرکت مالک
78 543209 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر آويز پاندولي 1 شرکت مالک
79 543407 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار میاندشت فنرهاي مارپيچ کوچک 1 شرکت مالک
80 545523 1400/02/18 - پارسیان ریل شرق بار دار یزد اهرم بندي زير واگن حافظ اهرمبندی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز 1 تعمیری
81 546453 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار ماهشهر شیر هوا مفقودی 1 شرکت مالک
82 546570 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي 1 شرکت مالک
83 546598 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق ميله مثلث حافظ میله مثلث- 1 شرکت مالک
84 546628 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
85 546674 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار یزد چرخ و محور تیزی پروفیل-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
86 546955 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار بافق چرخ و محور خرابی جعبه یاتاقان-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
87 546989 1400/02/18 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار سمنگان بوژي 1 شرکت مالک
88 547179 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
89 547182 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار میاندشت بوژي 1 تعمیری
90 547226 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار سمنگان چرخ و محور لقی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
91 547240 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
92 547336 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
93 547492 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار بافق قاب کفش ترمز 1 تعمیری
94 547501 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار سمنگان چرخ و محور -شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
95 547598 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار یزد چرخ و محور بریدگی و زدگی-شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
96 547605 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق يونعلي 1 تعمیری
97 547629 1400/02/18 - حمل و نقل ریلی نیرو بی بار ماهشهر قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
98 547773 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
99 556791 1400/02/18 - راه آهن ج .ا.ا بار دار میبد قلاب صفحه زیرقلاب- 1 تعمیری
100 556962 1400/02/18 - راه آهن حمل و نقل بی بار یزد اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
101 557058 1400/02/18 - ریل کاران ورسک بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
102 557060 1400/02/18 - ریل کاران ورسک بار دار دورود سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
103 557167 1400/02/18 - ریل کاران ورسک بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
104 557215 1400/02/18 - ریل کاران ورسک بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
105 557793 1400/02/18 - راه آهن ج .ا.ا بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
106 557983 1400/02/18 - ریل کاران ورسک بی بار یزد سیستم ترمز 1 تعمیری
107 842035 1400/02/18 - توکا کشش بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب پارسی 3 شرکت مالک
108 845190 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز چرخ و محور زدگی سطح چرخ- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
109 845200 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سیستم تخلیه اهرم دریچه تخلیه-عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
110 845229 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز چرخ و محور جعبه یاتاقان- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
111 845250 1400/02/18 - بهتاش سپاهان بار دار اهواز سیستم ترمز خودکار ترمز 1 شرکت مالک
112 845637 1400/02/18 - بالاست بی بار اهواز بالشتك سقفی-عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
بالشتك بوژی 1 شرکت مالک
113 942441 1400/02/18 - توکا کشش بار دار اهواز قلاب دستگیره انفصال- عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
پله 1 تعمیری
114 942555 1400/02/18 - توکا کشش بی بار اهواز بالشتك سقفی-عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
بالشتك بوژی 1 شرکت مالک
115 344083 1400/02/19 - فولاد لجستیک بار دار سمنگان بولستر ترک بولستر 1 شرکت مالک
116 344577 1400/02/19 - فولاد لجستیک بار دار اراک قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
117 345139 1400/02/19 - راه آهن حمل و نقل بار دار اراک خرابی بار اصلاح بار 1 تعمیری
118 347330 1400/02/19 - ریل پرداز سیر بار دار اراک سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
119 547719 1400/02/19 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
120 547837 1400/02/19 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان بوژي نعلی بوژی 1 تعمیری
121 556854 1400/02/19 - راه آهن حمل و نقل بار دار سمنگان قلاب دستگیره انفصال قلاب 1 شرکت مالک
122 556896 1400/02/19 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان مخزن ذخيره هوا (فرعي R) زین مخزن 1 تعمیری

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!