پورتال سازمانی شرکت صدر کار کیا

استفاده از این پورتال فقط در مرورگر FireFox تضمین میشود .
لطفاً مرورگر خود را به Firefox تغییر دهید!

کاربر گرامی لطفا وارد شوید!

نام کاربری : رمز عبور :

لیست واگنهای منتظر قطعه از تاریخ:1400/1/26 الی تاریخ:1400/1/28


ردیف شماره واگن تاریخ توقف تاریخ واگذاری شرکت (مالک) وضعیت ایستگاه توقف نوع عیب توضیحات تعداد تأمین قطعه
1 140628 1400/01/26 - سمند ریل بی بار شیراز سیستم ترمز دستی جعبه فرمان ترمزدستی 1 شرکت مالک
2 147542 1400/01/26 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین قلاب اتوماتيك فاقد قلاب اتوماتیک 1 شرکت مالک
قلاب والیک آزاد کننده قفل قلاب+میله رابط دستگیره انفصال قلاب 1 شرکت مالک
ضربه گير U ضربگیر 1 شرکت مالک
ضربه گير 1 تعمیری
سانحه دیده 1 تعمیری
3 155086 1400/01/26 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آپرین فنر فنر8 لایه مثبت 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
4 243385 1400/01/26 - ترکیب حمل و نقل بی بار بندر امام شیر هوا مفقودی 1 شرکت مالک
قلاب جایگاه دستگیره انفصال بزرگ روسی 1 شرکت مالک
آويز پاندولي جایگاه دستگیره انفصال کوچک روسی 1 شرکت مالک
5 245088 1400/01/26 - سایپا لجستیک بی بار اصفهان چرخ و محور لقی - محور پارسی -32 1 شرکت مالک
6 245483 1400/01/26 - سایپا لجستیک بی بار آپرین چرخ و محور بریدگی -هم شعاع پارسی 869 4 شرکت مالک
سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
7 245512 1400/01/26 - سایپا لجستیک بار دار سیستان بدنه واگن چوب کف واگن 1 شرکت مالک
8 247044 1400/01/26 - ترکیب حمل و نقل بی بار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ-عدم واگذاری- 1 تعمیری
9 247178 1400/01/26 - برادران مجد پور بار دار قم قلاب دستگیره انفصال کامل یونی 1 شرکت مالک
قلاب جایگاه دستگیره انفصال کوچک یونی 1 شرکت مالک
10 342242 1400/01/26 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
11 342394 1400/01/26 - فولاد لجستیک بار دار ازنا فنر فنر 4 لایه-تنخواه 1 شرکت مالک
12 344500 1400/01/26 - فولاد لجستیک بی بار اردکان آويز پاندولي 1 شرکت مالک
13 345433 1400/01/26 - راه آهن حمل و نقل بی بار میاندشت ايوان ترمز يا نرده و حفاظ مفقودی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی مفقودی 1 شرکت مالک
14 349505 1400/01/26 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی- 36 1 شرکت مالک
15 352272 1400/01/26 - راه آهن حمل و نقل بار دار سیستان قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
16 352365 1400/01/26 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
17 362665 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان گوه 4 شرکت مالک
18 542060 1400/01/26 - پرسی ایران گاز بی بار اصفهان ضربه گير عدم واگذاری -استوپر ضربگیر قلاب روسی 1 شرکت مالک
19 546195 1400/01/26 - سینا ریل بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
20 546369 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بی بار سمنگان چرخ و محور پلیسه زنی و زدگی-محور پارسی 920- 2 شرکت مالک
21 546637 1400/01/26 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آب نیل فنر فنر 4لایه 2 شرکت مالک
22 556834 1400/01/26 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
23 557708 1400/01/26 - راه آهن ج .ا.ا بی بار آب نیل بوژي نعلی بوژی -منتظر کارشناسی 1 تعمیری
24 557895 1400/01/26 - راه آهن حمل و نقل بی بار سمنگان چرخ و محور شیارسطح چرخ-محور رومانی 865 1 شرکت مالک
25 557923 1400/01/26 - ریل کاران ورسک بار دار سمنگان فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ بزرگ-ارسال و وصول:01/28- 1 شرکت صدر کار کیا
فنرهاي مارپيچ فنر مارپیچ کوچک-ارسال و وصول:01/28- 1 شرکت صدر کار کیا
26 842041 1400/01/26 - آلومینیوم ایران بار دار بندر امام شیر هوا فاقد 1 شرکت مالک
27 846056 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان قلاب دستگیره انفصال ویلسون 1 شرکت مالک
28 846087 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان فنر فنر 8لایه مثبت 1 شرکت مالک
29 846156 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان قلاب زبانه کوچک قلاب ویلسون 1 شرکت مالک
30 846643 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بار دار اصفهان سیستم ترمز سوپاپ ke1 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز پارسی 2 تعمیری
31 846670 1400/01/26 - آسیا سیر ارس بی بار اصفهان بوژي بوژی هندی 1 شرکت مالک
سیستم ترمز سیلندر ترمز 14 آلمانی 1 شرکت مالک
32 147567 1400/01/27 - پارسیان ریل شرق بار دار قم گوشواره (خستگی فنر) 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه- 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز وصول 01/28- 2 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
33 ۲۴۲۱۳۳ 1400/01/27 - آسیا سیر ارس بی بار یزد اهرم بندي زير واگن ۱ تعمیری
34 245029 1400/01/27 - سمند ریل بی بار حسن آباد بوژي عدم واگذاری- نعلی بوژی 1 تعمیری
35 245051 1400/01/27 - سمند ریل بی بار حسن آباد سرسره عدم واگذاری 1 شرکت مالک
36 ۲۴۷۳۰۰ 1400/01/27 - آسیا سیر ارس بی بار یزد ميله مثلث جایگاه حافظ ۱ تعمیری
37 254040 1400/01/27 - سمند ریل بی بار حسن آباد بدنه واگن عدم واگذاری -ستون نگهدارنده درب کلگی 1 شرکت مالک
38 254078 1400/01/27 - سمند ریل بی بار حسن آباد آويز پاندولي عدم واگذاری 1 شرکت مالک
39 343287 1400/01/27 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد آويز پاندولي 1 شرکت مالک
40 ۳۴۴۳۳۴ 1400/01/27 - فولاد لجستیک بار دار یزد بولستر تا01/28 میبد- ۱ شرکت مالک
41 ۳۴۵۱۰۷ 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان سیستم ترمز دستی نگهدارنده میله ترمز دستی 1 شرکت مالک
42 345108 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار قم لاترن 1 شرکت مالک
سرسره سنگ سرسره 1 شرکت مالک
43 ۳۴۵۵۲۳ 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان قلاب صفحه زیر قلاب ۱ تعمیری
44 ۳۴۵۷۷۵ 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک آویز کج 1 شرکت مالک
45 ۳۴۵۹۵۵ 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار اردکان اهرم بندي زير واگن والیک آویز کج ۱ شرکت مالک
46 ۳۴۶۹۸۶ 1400/01/27 - بهتاش سپاهان بار دار میبد لاترن میله لاترن ۱ شرکت مالک
47 348226 1400/01/27 - توکا ریل بار دار ایرانکوه فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
48 355780 1400/01/27 - بهتاش سپاهان بار دار دیزیچه فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
49 ۴۴۹۶۳۴ 1400/01/27 - آسیا سیر ارس بار دار یزد ميله مثلث حافظ میله مثلث ۱ شرکت مالک
50 ۴۴۹۶۷۷ 1400/01/27 - آسیا سیر ارس بار دار یزد چرخ و محور تیزی پروفیل -شعاع و تعداد نامشخص 0 شرکت مالک
51 457154 1400/01/27 - آهن ریل کاران بی بار قم سیستم ترمز در انتظار تست 0 تعمیری
52 544257 1400/01/27 - پرتو فرابر خلیج فارس بی بار اصفهان شیر هوا 1 شرکت مالک
53 547919 1400/01/27 - راه آهن حمل و نقل بار دار آب نیل ضربه گير ضربگیر رینگ فدر 1 شرکت مالک
قلاب قلاب یونی -منتظر کارشناسی 1 شرکت مالک
54 140091 1400/01/28 - سایپا لجستیک بی بار سیستان چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
55 147040 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بار دار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر-وصول:01/28- 1 شرکت مالک
فنر فنر 4 لایه-وصول:01/28- 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
56 147159 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بی بار سمنگان سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
57 147177 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بی بار قم قاب کفش ترمز وصول 01/28- 1 شرکت مالک
58 147399 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بار دار قم فنر فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
59 147454 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بار دار قم قاب کفش ترمز وصول 01/28- 1 شرکت مالک
60 147492 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بار دار قم سیستم تعلیق والیک سر فنر 1 شرکت مالک
گوشواره 17 1 شرکت مالک
61 147493 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بار دار اندیمشک فنر فنر 4 لایه- وصول 01/28- 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
62 147597 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بی بار سمنگان سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
63 147600 1400/01/28 - پارسیان ریل شرق بی بار کاشان لاترن لاترن کامل 2 شرکت مالک
سرسره سرسره کامل 1 شرکت مالک
64 155545 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار قم گوشواره 2 شرکت مالک
65 155573 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار قم گوشواره 2 شرکت مالک
66 155619 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
ميله مثلث جایگاه حافظ 1 تعمیری
بالشتك بالشتک سقفی 1 تعمیری
67 155712 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار قم گوشواره 3 شرکت مالک
68 156030 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار آپرین بدنه واگن درب جانبی 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
69 156126 1400/01/28 - راه آهن ج .ا.ا بی بار قم بالشتك فنر بالشتک- وصول 01/28- 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
70 156170 1400/01/28 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم بالشتك فنر بالشتک- وصول 01/28- 3 شرکت مالک
گوشواره 2 شرکت مالک
71 156235 1400/01/28 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم سرسره فلزی کامل 1 شرکت مالک
گوشواره 1 شرکت مالک
صليب 1 شرکت مالک
سیستم ترمز در انتظار تست سوپاپ- 0 تعمیری
72 156412 1400/01/28 - راه آهن ج .ا.ا بی بار سمنگان سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
73 156466 1400/01/28 - راه آهن ج .ا.ا بار دار قم سرسره تسمه سرسره 1 شرکت مالک
گوشواره 10 3 شرکت مالک
74 245345 1400/01/28 - سایپا لجستیک بی بار آپرین سیستم تعلیق والیک سرفنر 1 شرکت مالک
سرسره تسمه سرسره 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
75 245445 1400/01/28 - سایپا لجستیک بار دار کاشان قاب کفش ترمز پارسی 2 تعمیری
76 247551 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر لاترن مهره میله لاترن 1 تعمیری
77 342048 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار قم فنر فنر 8 لایه منفی 2 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
78 342501 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار اندیمشک فنر 4 لایه- 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
سیم تخلیه کوتاه 1 شرکت مالک
79 342566 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار اردکان قلاب والیک کتابی قلاب 1 شرکت مالک
80 343380 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین آويز پاندولي 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
81 343964 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر اهرم بندي زير واگن 1 تعمیری
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
82 344039 1400/01/28 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت بولستر 2 شرکت مالک
83 344050 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار قم ضربه گير روسی 1 شرکت مالک
قلاب ابرویی 1 شرکت مالک
84 344238 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار قم قاب کفش ترمز والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
85 344304 1400/01/28 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
86 344495 1400/01/28 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
87 345082 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
88 345116 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
89 345289 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین فنر فنر 8 لایه تخت 1 شرکت مالک
90 345292 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بار دار آپرین گوشواره 32 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 1 تعمیری
91 345467 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره فاقد 1 شرکت مالک
سیستم ترمز شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
92 345541 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سیستم ترمز خودکار 3a600 1 شرکت مالک
سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
93 345860 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
94 345878 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر سرسره 2 شرکت مالک
95 346184 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سرسره 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
96 346230 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر چرخ و محور خرابی سطح چرخ - تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
97 346241 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
خاموت خاموت سرفنر 1 شرکت مالک
98 346382 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا 1 شرکت مالک
99 346406 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت ايوان ترمز يا نرده و حفاظ سانحه دیده 1 تعمیری
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
100 346668 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار اندیمشک فنر 8 لایه تخت- 1 شرکت مالک
ايوان ترمز يا نرده و حفاظ 1 تعمیری
بالشتك جایگاه بالشتک سقفی 1 تعمیری
101 346674 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر شیر هوا جایگاه شیر هوا 1 شرکت مالک
102 346949 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد سیستم ترمز میله تنظیم خودکار 1 شرکت مالک
103 347002 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان بوژي بوژی رومانی 1 شرکت مالک
104 347308 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار میاندشت قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
105 347330 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بار دار بافق گوشواره طولخط جندق-32- 1 شرکت مالک
106 347434 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بار دار دورود فنر فنر 8لایه تخت 1 شرکت مالک
107 ۳۴۷۴۵۷ 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بار دار اراک قلاب طولخط ملک آباد-زبانه قلاب 1 شرکت مالک
108 348018 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد چرخ و محور تیزی- محور پارسی -36 1 شرکت مالک
109 348481 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد سرسره 1 شرکت مالک
110 349096 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر 4لایه 1 شرکت مالک
111 349143 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
112 349523 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد فنر فنر5لایه 1 شرکت مالک
113 349693 1400/01/28 - توکا ریل بی بار حسن آباد قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
114 352038 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار زرین شهر چرخ و محور تیزی - تعدادو شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
115 354456 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار اردکان ضربه گير روسی- 1 شرکت مالک
116 355554 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
117 355586 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار اصفهان گوشواره گوشواره 32 1 شرکت مالک
118 355761 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بی بار حسن آباد شیر هوا 1 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
119 363028 1400/01/28 - فولاد لجستیک بار دار دورود آويز پاندولي 1 شرکت مالک
120 363136 1400/01/28 - فولاد لجستیک بی بار میاندشت تيرك عرضي با بار و خالي 1 شرکت مالک
121 365213 1400/01/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر سیستم ترمز شیر بازوبست سوپاپ 1 شرکت مالک
122 365238 1400/01/28 - تجارت کوشش سپاهان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز روسی 1 شرکت مالک
123 365351 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر واليك ها والیک آویز قاب روسی 1 شرکت مالک
124 365359 1400/01/28 - ریل پرداز سیر بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
125 367157 1400/01/28 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
126 367190 1400/01/28 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
127 367235 1400/01/28 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قاب کفش ترمز پارسی 1 شرکت مالک
128 367263 1400/01/28 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر سیستم ترمز تست ترمز 1 تعمیری
129 367280 1400/01/28 - احیا ریل ایرانیان بی بار زرین شهر قلاب زبانه کوچک قلاب روسی 1 شرکت مالک
130 441256 1400/01/28 - سمند ریل بار دار سیستان چرخ و محور بریدگی محور- تعداد و شعاع نامشخص 0 شرکت مالک
131 449653 1400/01/28 - آهن ریل کاران بی بار سمنگان چرخ و محور زدگی-محور رومانی ساده-865-تازه اساسی* 3 شرکت مالک
132 449682 1400/01/28 - آهن ریل کاران بار دار سمنگان چرخ و محور لقی-محور رومانی ساده 870-تازه اساسی 1 شرکت مالک
133 449699 1400/01/28 - آهن ریل کاران بی بار سمنگان چرخ و محور زدگی-محور پارسی ساده-858-تازه اساسی 3 شرکت مالک
سرسره 1 شرکت مالک
134 457009 1400/01/28 - آهن ریل کاران بار دار قم پوسته گهواره 1 شرکت مالک
لاترن 2 شرکت مالک
135 457104 1400/01/28 - آهن ریل کاران بار دار قم گوشواره 32 1 شرکت مالک
سیستم تعلیق لقمه 1 شرکت مالک
136 543208 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک آويز پاندولي 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
سیم تخلیه بلند 1 شرکت مالک
137 543330 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود بالشتك فنر بالشتک 1 شرکت مالک
138 544609 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بار دار دورود قاب کفش ترمز قاب روسی 1 شرکت مالک
139 546525 1400/01/28 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار سمنگان بوژي u نعلی بوژی 1 شرکت مالک
بوژي پیشانی 0 تعمیری
140 546540 1400/01/28 - حمل و نقل کشتیرانی بی بار آپرین فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
سیستم ترمز دستی 1 تعمیری
141 546699 1400/01/28 - حمل و نقل کشتیرانی بار دار اردکان گوشواره 17- 1 شرکت مالک
142 547073 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک پابند بوژي 2 سوراخه- 1 شرکت مالک
143 547086 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود بوژي پیشانی بوژی 1 تعمیری
144 547177 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار بافق سیستم ترمز سینی ترمز 1 شرکت مالک
145 547371 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار شهبازان فنر فنر 8 لایه منفی 1 شرکت مالک
146 547422 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار اندیمشک قاب کفش ترمز آویز قاب پارسی 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز والیک آویز قاب 1 شرکت مالک
147 547691 1400/01/28 - حمل و نقل ریلی نیرو بار دار دورود فنر فنر 4 لایه 1 شرکت مالک
148 547925 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بار دار مازو فنر فنر4 لایه 1 شرکت مالک
149 556816 1400/01/28 - راه آهن حمل و نقل بی بار اندیمشک يونعلي 1 تعمیری
150 842089 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز فنرهاي مارپيچ کوچک - عدم واگذاری 1 شرکت مالک
شیر هوا مفقودی 1 شرکت مالک
151 845132 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بی بار اهواز سیستم ترمز میله تنظیم خودکار- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
152 845190 1400/01/28 - بهتاش سپاهان بار دار اندیمشک چرخ و محور زدگی-شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
پله 1 تعمیری
153 845387 1400/01/28 - بالاست بار دار اهواز بالشتك سقفی- عدم واگذاری 1 شرکت مالک
بوژي واشر کاسه بوژی- 1 شرکت مالک
154 845562 1400/01/28 - بالاست بی بار اهواز قاب کفش ترمز عدم واگذاری 1 شرکت مالک
155 846342 1400/01/28 - آسیا سیر ارس بی بار بافق ميله مثلث جایگاه حافظ- 1 تعمیری
156 942487 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز فنر عدم واگذاری 1 شرکت مالک
157 942508 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز لاترن عدم واگذاری 2 شرکت مالک
پوسته گهواره 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
158 942545 1400/01/28 - توکا کشش بار دار اهواز چرخ و محور پاشش گریس- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
159 942584 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز چرخ و محور مغایرت چرخ و محور- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
160 942588 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز لاترن عدم واگذاری 2 شرکت مالک
پوسته گهواره 1 شرکت مالک
قاب کفش ترمز 1 شرکت مالک
161 942618 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز لاترن عدم واگذاری 2 شرکت مالک
پوسته گهواره 1 شرکت مالک
شیر هوا 1 شرکت مالک
تامپون 1 شرکت مالک
بدنه واگن سر شاسی واگن 1 تعمیری
162 942666 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز قلاب دستگیره انفصال یونی- عدم واگذاری- 1 شرکت مالک
163 942764 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز چرخ و محور مغایرت چرخ و محور- شعاع و تعداد نامشخص- 0 شرکت مالک
164 942774 1400/01/28 - توکا کشش بی بار اهواز فنر عدم واگذاری 2 شرکت مالک
165 943039 1400/01/28 - توکا کشش بار دار بندر امام آويز پاندولي 1 شرکت مالک

چنانچه برخی اطلاعات را مشاهده نمی کنید بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید!